Det bästa med oss


Du får chansen att glänsa och vara precis sådan som du är.

Alla våra medarbetare förtjänar också en bra chef och därför satsar vi mycket  chefernas kompetens.    

 

Finlands mest inspirerande arbetsplats

Våra satsningar  personalens arbetstillfredsställelse har fört med sig hedersomnämnandet Finlands mest inspirerande arbetsplats åt Varuboden-Osla åren 2018 och 2019. 

  • Vi jobbar tillsammans med ett gemensamt motto: ''vi gör själv lite mer så följande arbetsskift som kommer på jobb har det trevligare''. Vi når goda resultat då vi jobbar tillsammans, berättar marketchef Tiia Rantti från Sale Borgnäs.