Varuboden på Åland presenterar sig


Om oss

Varuboden på Åland är ett dotterbolag till Handelslaget Varuboden-Osla som är en del av S-gruppen. Handelslagen är kooperativa företag. Deras ägare är också kunder; på S-gruppens språk är de ägarkunder.

S-gruppen består av 19 självständiga regionhandelslag och av Centrallaget för Handelslagen i Finland (SOK). Dessutom ingår sju lokala handelslag i S-gruppen. Handelslagens verksamhetsnät täcker hela landet, och deras verksamhet har en starkt regional prägel. Medlemmarna – alltså ägarkunderna – äger handelslagen.

Varuboden-Oslas historia är ännu kort eftersom handelslaget började sin verksamhet efter kombinationsfusionen så nyligen som 1.7.2011. Båda fusionsparterna, Andelslaget Varuboden och Osla Handelslag, har dock båda en lång och händelserik historia. Varuboden-Oslas rötter sträcker sig ända till år 1889 då Helsingfors allmänna konsumtionsförening bildades av anställda vid Borgströms tobaksfabrik 1889. Den 6 maj 1921 övergick Konsumtionsföreningens 13 butiker i Andelslaget Varubodens ägo. Andelslaget Varuboden behöll 7 butiker och sålde 5 butiker vidare till Helsingin Osuuskauppa och en till Elanto. P.g.a. detta kan man tolka det så att Varuboden-Osla är Finlands äldsta handelslag.