Hållbarhet


Vi bygger tillsammans en bättre plats att leva på

Inom Handelslaget Varuboden-Osla följer vi S-gruppens hållbarhetsprogram Det bästa stället att leva på. Vår uppgift är att producera förmåner och tjänster och därmed välstånd åt våra ägarkunder. Välstånd är ändå inte enbart ekonomiskt välstånd. Tillsammans med våra ägarkunder gör vi konkreta gärningar för samhället, mot klimatförändringen och för återvinningsekonomin, för en etisk verksamhetskultur och för bättre mänskliga rättigheter, för välbefinnande och hälsa.

Vi främjar också regional livskraft genom att stöda ungdoms-, kultur- och idrottsföreningars verksamhet.

Vi fokuserar på personalens välmående 

Vi är ett av de största företagen inom vårt verksamhetsområde när det gäller omsättning och antal anställda. Därför är det viktigt för oss att våra anställda mår bra och satsar till exempel på de anställdas helhetsvälmående, företagshälsa och introduktion. År 2020 fick vi utmärkelsen Finlands mest inspirerande arbetsplats i serien för medelstora företag.

Läs mer om Varuboden-Osla som arbetsgivare 

Vi investerar i energieffektivitet 

Varuboden-Osla har förbundit sig till att minska de miljöeffekter som verksamheten orsakar och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet, och vi fäster särskild uppmärksamhet till de här sakerna när vi renoverar eller bygger nytt. 

I samband med renoveringar byter vi också ut kylutrustningen till utrustning som fungerar med koldioxid och som sparar in t.o.m . 40 procent energi. 

Vi har också förbundit oss att iaktta ta S-gruppens gemensamma klimatmål, där vi strävar efter att hela S-gruppen är koldioxidnegativt till år 2025. 

Läs mer om S-gruppens hållbarhetsarbete

Vi minskar matsvinnet tillsammans 

Att minska matsvinnet har varit ett mål som man både inom Varuboden-Oslas och hela S-gruppen har jobbat mycket för bland annat när det gäller beställnings- och leveransprocesser redan länge. När det gäller färskvaror minskas svinnet genom att sälja produkter med s.k. röda lappar med dubbel rabatt under de sena kvällarna. Dessutom har kunderna redan i flera års tid kunnat köpa Svinn-lådor och -påsar och Brödis-påsar i alla våra butiker. I Svinn-lådorna och Svinn-påsarna säljs frukt och grönsaker, vars utseende inte längre är så tilltalande men som smakar utmärkt. I Brödis-påsarna säljer vi bröd som har bäst före-datum samma dag till ett bra pris.