Handelslaget Varuboden-Oslas dataskyddsinformation

Inom S-gruppen behandlar och grupperar vi personuppgifter enligt deras användningsändamål. Som personuppgiftsansvarig fungerar det företag inom S-gruppen som ansvarar för insamlingen av personuppgifter och för att användningen är lagenlig och säker och som sörjer för att den registrerades rättigheter förverkligas.

S-gruppens allmänna dataskyddsinformation hittar du på våra dataskyddssidor www.s-ryhma.fi/sv/dataskydd. På den är sidan hittar du information om sådan behandling av personuppgifter som endast gäller vårt handelslag och där vi fungerar som personuppgiftsansvariga.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter får du på adressen vbo.tietosuoja@sok.fi  och på våra dataskyddssidor www.s-ryhma.fi/sv/dataskydd

Kundrespons>>

Skönhetstjänster, barberare-frisörer och salonger >>

Tävlingar och lotterier>>

Officiella regler för tävlingar som Varuboden-Osla och dess verksamhetsställen ordnar på Facebook och Instagram>>

Faktureringskunder>>

Kundregister för brännolja>>

Handelslagets fullmäktigeval>>

Evenemang>>

Teknisk övervakning såsom kameraövervakning>>

Hemleveranser av mat och beställningar via webbutiker>>

Leverantörsregister>>

Intressentregister>>