Kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter

Postadress:
c/o Varuboden-Osla Teknobulevarden 3–5, 01530 VANDA

PB 35, 01531 Vanda

FO-nummer: 2345443-5

Hemort Jomala

Tfn (växel): 010 762 600 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

  • Karlos Kotkas, verktsällande direktör 010 762 6635
  • Annina Kallinen, distriktschef 010 762 6368
  • Mathias Kivikoski, styrelseordförande 010 765 9301

Faktureringsadress: 

Vi ber att ni i första hand skickar fakturor till vår nätfaktureringsadress:

Nätfakturaadress 003723454435

Operatör OpusCapita Group Oy

Förmedlarkod E204503

Varuboden på Åland Ab,  PB 2195 00088  S-gruppen

 

Ägarkundstjänster: 

Tfn 010 762 6663 vardagar kl. 9–17, e-post vbo.agarenstjanster@sok.fi 

Sponsring:

Frågor kring sponsring riktas per e-post till adressen vbo.sponsor@sok.fi 

Ekonomiförvaltning

vbo.talous@sok.fi 

 

Ge respons