Det bästa med oss


Du får en pålitlig arbetsgivare som tar hand om sina medarbetare genom att erbjuda bland annat en komplett sport- och kulturförmån och omfattande företagshälsovårdstjänster.

Vi erbjuder också våra medarbetare sport-, kultur- och rekreationsförmåner och du får årligen en 400 euros förmån till din ePassi-applikation på mobilen. Du kan använda ePassi till att köpa otaliga tjänster inom motion, kultur och välmående (bl.a. massage, fysioterapi, specialläkare).     
  

Varuboden-Osla har en omfattande företagshälsovård som Terveystalo erbjuder.