Ägarkundsförmåner


Med ägarkundsförmånerna sparar du varje dag: avgiftsfria tjänster, prisförmåner på inköp och t.o.m. pengar för att du betalar med S-Förmånskortet. För att inte glömma Bonus. Dina familjemedlemmar kan också åtnjuta av förmånerna då de har egna S-Förmånskort. Aktuella förmåner finns alltid på S-kanava, Oma S-kanava, i S-mobil, i ägarkundsposten och i tidningen Samarbete.

Tankningsbonus

När du tankar på ABC får du Tankningsbonus som betyder att du på varje liter du tankar får lika många cent rabatt som din bonusprocent. Du får tankningsbonus på bensin, diesel, Eko E85-bränsle samt den brännolja du tankat. På övriga inköp från ABC-kedjan insamlas Bonus normalt. 

Läs mer om tankningsbonus