Verkställande direktör och


Verkställande direktör och ledningsgrupp

Verkställande direktörens uppgift är att leda om handelslagets verksamhet i enlighet med lag, stadgarna och beslut och anvisningar som getts av förvaltningsorganen. Ledningsgruppens uppgift är att biträda verkställande direktören och styrelsen i den operativa ledningen av handelslaget och förbereda förslag till styrelsen.  

Ledningsgrupp 

  • Verkställande direktör Hannu Krook 
  • Administrativ direktör Anne Schneider 
  • Infradirektör Anne Grundström 
  • Utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen 
  • Branschdirektör Bengt Vinberg 
  • Branschdirektör Mikko Ala-Huikku 
  • Ekonomidirektör Laura Koistinen