Fullmäktige


Fullmäktige

Handelslagets fullmäktige, som har 50 medlemmar, fungerar som ägarkundernas röst i handelslaget.  Medlemmarna väljs med fyra års mellanrum. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat välja medlemmarna till handelslagets förvaltningsråd. 

Åland

 • Gösta Helander
 • Karl-Johan Fogelström
 • Thor-Björn Wik
 • Ulla-Liisa Latvala
 • Ulf Sjögren

Hangö

 • Kirsi Nylund
 • Stephan Holm

Ingå

 • Benita Öberg
 • Kaj Karlstedt
 • Kalle Åberg

Grankulla

 • Stefan Stenberg
 • Ulf-Johan Sunabacka

Kyrkslätt

 • Gunn Ekström
 • Henrik Fröberg
 • Marjatta Savilahti
 • Sabina Holopainen
 • Tuovi Hyvärinen

Raseborg

 • Camilla Grundström
 • Fredrika Åkerö
 • Mats Lagerstam
 • Nina Wessberg
 • Ronny Avellan
 • Sven Holmberg

Sibbo

 • Anders Backström
 • Carola Juselius
 • Janica Sundbäck
 • Marika Railila

Sjundeå

 • Kristian Parviainen

Askola

 • Heidi Hoviisilta

Lovisa

 • Arja Isotalo
 • Gudrun Wikström
 • Jonna Hinttaniemi
 • Rune Eriksson
 • Stefan Widlund

Borgå

 • Bodil Lund
 • Bo-Johan Johansson
 • Hanna Lönnfors
 • Henry Wikholm
 • Ingolf Linden
 • Jorma Mikander
 • Kirsti Sund
 • Leo Kylätasku
 • Marianne Korpi
 • Ove Blomqvist
 • Raija Tölkkö
 • Riitta Ahola
 • Sirpa Hanska
 • Thai Quach
 • Tea Valjakka