Varuboden på Åland fokuserar på bra priser och klimatsmarta lösningar


22.3.2023

Varuboden på Ålands år 2022 var ett gott år – försäljningen ökade märkbart, vi introducerade nya tjänster och började förbereda för framtida förbättringar.

– Vår försäljning har ökat fint under året, och det beror inte enbart på den rådande inflationen, utan på att allt fler kunder handlar hos oss, konstaterar Bengt Vinberg, vd för Varuboden på Åland. Under året har antalet ägarkunder igen ökat märkbart. Eftersom vi är ett handelslag har vi inte samma krav på oss att maximera vinsten, utan vårt mål är att erbjuda våra kunder en så förmånlig varukorg som möjligt, och det är något som också kunderna har märkt.

Förutom att erbjuda bra priser, har det till ägarkunderna på Åland utbetalats 730 000 euro i form av Bonus och andra förmåner under 2022. En del av den vinst bolaget gör används också för att utveckla servicenätverket, och under 2022 byggdes till exempel en ny ABC-laddstation vid S-market Jomala. Dessutom fick också Jomala-enheten ett eget solkraftverk på sitt tak.

– Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt år 2025, och därför strävar vi till exempel efter att i så hög grad som möjligt utnyttja förnybara energikällor, berättar Bengt Vinberg. Kunderna kan i realtid följa med hur mycket vårt solkraftverk i S-market Jomala producerar och vi har fått mycket positiv respons kring det här.

Ny ABC-mack planeras i Jomala

En av de saker som kunderna önskat till S-market Jomala är en ny ABC-mack. Planeringen av en mack som uppfyller alla de senaste miljöbestämmelserna är i full gång, och i vintras revs Tillfället-byggnaden för att ge rum för den nya macken på norra delen av tomten. Under planeringen har samarbetet med kommunen löpt väl, och bygglovet är under behandling.  Avtalet med Teboil upphör i höst och efter det kommer den gamla macken vid S-market Jomala att rivas.

– Vi ser fram emot att kunna ha vår egen bensinmack invid vår butik, och på det sättet ge våra kunder ännu bättre möjlighet att koncentrera sina inköp. Dessutom förbättrar förnyelserna trafiksäkerheten på området avsevärt: när den gamla macken rivs blir parkeringen invid butiken säkrare. Samtidigt kan vi planera både trafikströmmarna och belysningen bättre, berättar Bengt Vinberg.

Personalens roll viktig

Utan en kunnig och engagerad personal är tillväxt givetvis inte möjlig, och ett stort tack för det goda resultatet går just till personalen. Att Varuboden på Åland är en bra arbetsplats vittnar resultaten i den senaste arbetstillfredsställelseundersökningen om. Resultatet landade på 84,4 poäng, vilket innebär en klassificering på AAA – Utmärkt. Mest nöjda är personalen med att företaget belönar rättvist för prestationer, att beslutsfattandet är effektivt och att företagets framtid är ljus.

– Vi har alltid belönat personalen extra när vi har uppnått goda resultat, och ifjol tog vi i bruk ett nytt belöningssystem, som omfattar alla anställda och som är mer systematiskt än tidigare, berättar Bengt Vinberg. Belöningen betalas per utförd arbetstimme, och för fjolåret betalade vi ut full belöning, vilket för en heltidsanställd innebär ungefär 2500 euro.

Sponsring för både stora och små

Varuboden på Åland har genom åren sponsrat många olika föreningars verksamhet, och fokus ligger på att särskilt stöda verksamhet som riktar sig till barn och  unga.

–  Med många föreningar har vi samarbetat redan i flera års tid. Vi är också glada över att ha kunnat stöda mer projektbetonade insatser via kampanjen Det egna området till godo, som senast fokuserade på verksamhet som förhindrar utslagning och förebygger mobbning bland barn och unga, berättar Bengt Vinberg. Vi vill också gärna att vår sponsring gynnar så många som möjligt och därför har vi valt att vara med som huvudsponsor för både Rockoff och Skördefesten, som inte bara gynnar alla ålänningar utan också gynnar hela den åländska turistnäringen.

 

Ytterligare information:

Bengt Vinberg, verkställande direktör, Varuboden på Åland, tfn 010 762 6637