Varuboden på Åland 10 år – med kundernas önskemål i fokus


I år har det gått tio år sedan S-market Jomala öppnades och Varuboden på Åland inledde sin verksamhet. Varuboden förde med sig friska fläktar inom dagligvaruhandeln på Åland med bland annat längre öppettider och lägre priser. Idag har handelslaget tre mataffärer, S-market Godby, S-market Jomala och Varuboden City och två bensinmackar som betjänar kunder. Det har hänt en hel del sen starten, men huvudtanken i allt har varit att skapa tjänster och för-måner för kunderna och samtidigt också vara en betydande arbetsgivare.

9.6.2021

Det har alltid varit viktigt för Varuboden på Åland att lyssna till kundernas önskemål och i så hög grad som möjligt svara på dem. Exempelvis när Varuboden City öppnade 2017 infördes längre öp-pettider, som kunderna upprepade gånger hade önskat. Varuboden har extra mycket satsat på att ha med närproducerad mat och mat av åländska producenter, både i små och stora förpackningar. Överlag är produktsortimentet i butikerna brett och man håller sig också här ajour med vad som är inne.

– Vi är också medvetna om att kunderna har olika önskemål. En del vill handla mycket lokala pro-dukter, andra vill laga mat själva och söker efter specialprodukter. Många bor i små hushåll och önskar små förpackningar och färdigmat. Vi strävar efter att så mycket som möjligt beakta dessa olika önskemål, säger Bengt Vinberg, vd för Varuboden på Åland.

Varuboden erbjuder inte bara kortvariga rabattkampanjer utan priserna är permanent låga. Som ägarkund i Varuboden på Åland får man dessutom både Bonus och betalningssättsförmån. Också de lokala samarbetspartnerna LokalTapiola och Ålandhotels ger Bonus och en rad andra erbjudan-den, tipsar Vinberg. Det gröna kortet har många andra fördelar också, bland annat kan man lyfta kontanter vid butikens kassa. Tar man dessutom i bruk den behändiga applikationen S-mobil kan man till exempel enkelt sköta sina bankärenden i S-Banken på mobilen, kolla upp hur mycket Bonus man har samlat in, få olika förmåner och rabattkuponger till S-marketarna och förvara sina kvitton digitalt. Att inte ta emot kvitton i pappersformat är en god miljögärning.

Hållbart tänkande

Miljötänket styr i hög grad handelslagets verksamhet. När butiker renoveras eller det byggs nytt sat-sar man på att vara så miljövänliga som möjligt. Kylanläggningar som fungerar med koldioxidsy-stem, kylskåp försedda med dörrar och belysning LED-lampor är några av de förbättringar man fört fram med tanke på miljön.

Att minska matsvinnet har varit ett mål som man inom Varuboden på Åland och också hela S-gruppen har jobbat mycket för bland annat när det gäller beställnings- och leveransprocesser redan länge. När det gäller färskvaror minskas svinnet genom att sälja produkter med s.k. röda lappar med dubbel rabatt under den sista öppethållningstiden. Dessutom har kunderna redan i flera års tid kun-nat köpa Svinnis-lådor och -påsar och Brödis-påsar. I Svinnis-lådorna och Svinnis-påsarna säljer vi frukt och grönsaker, vars utseende inte längre är så tilltalande men som smakar utmärkt. I Brödis-påsarna säljer vi bröd som har bäst före-datum samma dag till ett bra pris.

Förmån till våra ägarkunder och hela regionen

Ungefär hälften av bruttovinsten som Varuboden på Åland gör betalar bolaget ut till sina ägarkunder på basis av deras inköp. År 2020 fick ägarkunderna på Åland Bonus 592 540 euro och betalnings-sättsförmån 21 269 euro.

– Vi är till för våra ägarkunder och har under åren utökat ålänningarnas möjligheter att få Bonus/återbäring på sina inköp. I framtiden hoppas vi också kunna utöka antalet Bonuspartner på Åland, tillägger Vinberg. Som ett av de största företagen på Åland när det gäller omsättning, är Va-ruboden en av de största arbetsgivarna inom handelsbranschen. Samtidigt är Varuboden på Åland också en betydande indirekt arbetsgivare eftersom vi strävar efter att utnyttja det lokala tjänsteutbu-det när vi genomför våra investeringar.

Varuboden på Åland har också ända från början varit med och stöttat lokala verksamheter och akti-verar en stor skara barn, ungdomar och familjer. Under årens lopp har Varuboden varit med och möjliggjort många evenemang inom idrott, kultur och inom den samhälleliga sektorn.
Att Varuboden på Åland fyller 10 år uppmärksammas denna vecka med en rad olika erbjudanden och fantastiska tävlingar i butikerna och enheternas sociala medier.