Varuboden-Oslas fullmäktige fattade beslut om användning av överskottet


Handelslaget Varuboden-Oslas fullmäktige behandlade på sitt vårmöte 17.6.2021 handelslagets resultat för ifjol och beslutade om användningen av det inlupna överskottet. Handelslaget Varuboden-Osla betalar inte ränta på andelsinsatsen eller återbäring år 2021.

18.6.2021

Varuboden-Oslas fullmäktige beslutade vid vårmötet att fastställa bokslutet och koncernbokslutet för 2020. Fullmäktige beslutade också att överskottet för räkenskapsperioden 1.1.2020-31.12.2020 överförs till tidigare räkenskapsperioders överskottskonto. Till förvaltningsrådets bruksfond överfördes 100 000 euro, och förvaltningsrådet beslutar senare om användningen av medlen. I år har förvaltningsrådet delat ut 100 000 euro ur sin bruksfond inom ramen för kampanjen Det egna området till godo och stipendier till alla skolor på VBO:s verksamhetsområde för mer än 30 000 euro.