Varuboden-Osla uppmuntrar till att röra sig på ett hållbart sätt


Den internationella bilfria dagen firas traditionsenligt den 22 september. Då uppmuntras mänskor att fundera kring sina egna sätt att röra sig och att gynna sådana lösningar som till exempel kollektivtrafik som är hållbarare för naturen. Vårt handelslag är med i ett stadscykelsamarbete som gjort det möjligt att hyra stadscyklar i Borgå och Raseborg. Vår personal har i vissa arbetsuppgifter möjlighet att jobba på distans, och vi stöder också användningen av kollektivtrafik för arbetsresorna. Vi vill för vår del uppmuntra till hållbara sätt att röra sig på.

22.9.2021

Den bilfria dagen har firats i Finland sedan år 2000. Dagen har sitt ursprung redan på 1990-talet när man ville fästa uppmärksamhet vid de miljöolägenheter den ökade trafiken medförde och vid att utveckla kollektivtrafiken. Fortfarande är den bilfria dagen en bra tidpunkt att få mänskor att fundera på sina egna val om hur de rör sig.

I vårt handelslag har personalen i stöd- och servicefunktionerna redan i närmare tio år haft möjlighet att flexibelt jobba på distans ett par dagar i veckan. Från och med början av oktober kommer vi att öka möjligheten till distansarbete till tre dagar per vecka. Vi uppmuntrar också personalen att samåka sina arbetsresor.

Vårt handelslag är med i projektet Hållbart till jobbet som koordineras av Borgå stad och finansieras av Miljöministeriet. Målet med projektet är att skapa färdsätt som främjar välmående för medarbetare som jobbar i Borgå och minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor.  Målet är också att förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt och att främja ibruktagande av mer flexibla arbetssätt. I och med projektet har det utarbetats en plan för färdsätt för vårt handelslag. Med hjälp av planen kan vi förbättra möjligheterna att använda hållbara färdsätt både för arbets- och för tjänsteresor.

– På basis av resultaten från projektets enkät har vi börjat fästa uppmärksamhet bland annat vid att vi erbjuder personalen bra ställen att förvara cyklar på och till exempel ställen där man under arbetsdagen kan hänga upp de kläder man använder när man cyklar på våra verksamhetsställen, berättar personalchef Paula Pajunen.

Att använda kollektivtrafik för arbetsresor stöds också med den förmån för arbetsresor som finns i ePassi. Med Flex saldot, som finns i applikationen, kan man betala sina arbetsresor. Med förmånen kan man behändigt betala sina egna resekort eller säsongsbiljetter till lokaltrafiken, VR och Matkahuolto.

I vårt handelslag är hållbarhet och miljöfrågor en del i allt som vi gör.  Vi samarbetar gärna för sådana saker, där vi kan vara med och möjliggöra stadsbornas välmående och en fungerande vardag.  Dessutom vill vi också uppmuntra mänskor att röra på sig och för sin del vara med och jobba för miljön. Vi är redan tredje sommaren i rad med i ett stadscykelsamarbete som möjliggjort att det finns nu att hyra 120 behändiga stadscyklar i. Den här sommaren utvidgades samarbetet till Raseborg och där finns det nu 30 cyklar. Cyklarna kan enkelt hyras via applikationen Donkey Republic.

 

Vi rör oss på ett mer hållbart sätt!