Varuboden-Osla har fått nytt fullmäktige


20.4.2020

Nu är det klart vilka 50 personer som representerar Handelslaget Varuboden-Oslas ägarkunder i Varuboden-Oslas fullmäktige under de kommande fyra åren. Av de avgående fullmäktigeledamöterna återvaldes 29, medan 21 personer inte har deltagit i fullmäktigearbetet under den föregående perioden. Allt som allt kandiderade 148 personer, vilket är 10 procent mer än för fyra år sedan.

Trots att röstningen inföll i månadsskiftet mars–april när coronaepidemin nyligen hade börjat, röstade fler personer än för fyra år sedan. Valdeltagandet uppgick till 15,6 procent.

Ägarkunderna väljer fullmäktige för fyra år i taget. Fullmäktige representerar ägarkunderna och fungerar också som en viktig länk mellan Varuboden-Oslas ledning och ägarkunderna. Det nya fullmäktige sammanträder första gången i slutet av maj. På grund av undantagstillståndet i Finland ordnas det första mötet på distans.

Läs mer om fullmäktigevalet: https://www.s-kanava.fi/web/varuboden-osla/val-2020

Kandidaterna ställde upp på fem olika medlemsområden och följande personer blev invalda:

Medlemsområde A: Hangö, Raseborg, Ingå

Benita Öberg, Ingå
Mats Lagerstam, Raseborg
Sven Holmberg, Raseborg
Ronny Avellan, Raseborg
Kirsi Nylund, Hangö (ny)
Kaj Karlstedt, Ingå
Kalle Åberg, Ingå (ny)
Camilla Grundström, Raseborg
Stephan Horn, Hangö (ny)
Fredrika Åkerö, Raseborg (ny)
Nina Wessberg, Raseborg
Medlemsområde B: Sjundeå, Kyrkslätt, Grankulla

Henrik Fröberg, Kyrkslätt
Stefan Stenberg, Grankulla
Marjatta Savilahti, Kyrkslätt
Kerstin Degerth, Kyrkslätt
Gunn Ekström, Kyrkslätt
Sabina Holopainen, Kyrkslätt
Tuovi Hyvärinen, Kyrkslätt (ny)
Ulf-Johan Sunabacka, Grankulla (ny)
Kristian Parviainen, Sjundeå (ny)
Medlemsområde C: Lovisa, Askola, Borgnäs, Pukkila, Lappträsk, Sibbo

Carola Juselius, Sibbo
Rune Eriksson, Lovisa (ny)
Anders Backström, Sibbo
Stefan Widlund, Lovisa (ny)
Janica Sundbäck, Sibbo
Heidi Hovisilta, Askola (ny)
Marika Railila, Sibbo (ny)
Arja Isotalo, Lovisa
Gudrun Wikström, Lovisa (ny)
Jonna Hinttaniemi, Lovisa (ny)
Medlemsområde D: Borgå

Bodil Lund, Borgå
Thai Quach, Borgå (ny)
Bo-Johan Johansson, Borgå
Riitta Ahola, Borgå
Jorma Mikander, Borgå
Marianne Korpi, Borgå
Raija Tölkkö, Borgå
Sirpa Hanska, Borgå (ny)
Ingolf Lindén, Borgå (ny)
Ove Blomqvist, Borgå
Leo Kylätasku, Borgå (ny)
Tea Valjakka, Borgå
Henry Wikholm, Borgå
Hanna Lönnfors, Borgå (ny) Kirsti Sund, Borgå
Medlemsområde E: Åland

Ulla-Liisa Latvala, Mariehamn (ny)
Thor-Björn Wik, Mariehamn
Karl-Johan Fogelström, Mariehamn
Gösta Helander, Pålsböle (ny)
Ulf Sjögren, Esbo (ny)