Varuboden-Osla är Finlands mest inspirerande arbetsplats


9.3.2021

Handelslaget Varuboden-Osla har belönats som bästa företag i serien för medelstora organisationer i tävlingen Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2020. Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplats ges till organisationer som har genomfört Eezy Spirit Oy:s personalundersökning och uppnått de bästa resultaten bland hundratals finländska organisationer. Varuboden-Osla belönades som Finlands mest inspirerande arbetsplats vid Eezy Spirits prisutdelning 9.3.2021.

Varuboden-Osla har redan flera år deltagit i personalundersökningen som genomförs av Eezy Spirit. Genom att lyssna till personalens uppfattning om vad som är viktigt i vårt handelslag har vi fått betydelsefull information som vi har kunnat utnyttja när vi utvecklar vår verksamhet. Resultaten från undersökningen har för sin del gett medel för att utveckla handelslagets verksamhetsformer, förbättra personalens välbefinnande och skapa en enhetlig företagskultur. Varuboden-Oslas arbetstillfredsställelse har också tidigare år uppnått en god och rentav utmärkt nivå, men i år kammade vi hem guld och förbättrade vår position från förra årets bronsplats.

– Vår ledning har valt att satsa på medarbetarnas välmående och de har konsekvent erbjudit medel och stöd åt våra utmärkta enhetschefer och hela vår personal för att bygga upp arbetsplatser där man trivs, mår bra och hjälper kompisarna. Det här priset är ett härligt tack till hela personalen för deras långsiktiga arbete för att skapa allt bättre arbetsplatser. Speciellt lysande känns det här efter det exceptionella år vi haft och vår personal presterat och flexat då de st Finlands matförsörjning. Vi är mycket stolta över det här priset, sammanfattade personalchef Paula Pajunen sina första tankar vid prisutdelningen.

Coronaåret har för sin del medfört förändringar i personalens arbete, men handelslaget behövde inte permittera personalen. Personalen har uppvisat flexibilitet när de rört sig mellan olika enheter och hjälpt till där behovet hjälpande händer har varit störst. Det här har skapat en annan slags samhörighet och vi-anda i hela vår organisation. Varuboden-Oslas t.f. verkställande direktör Anne Schneider betonar också att ett öppet ledarskap har en nyckelposition i företagets framgång. Ledningen är en del av gruppen och deras dörrar är alltid öppna för alla. I krissituationer får öppenheten en nyckelställning och i ovissa tider betonas personalens tillit till ledningen och kontinuitet ännu mer.

– Det var också självklart redan när pandemin började att trygga vår personal säkra arbetsförhållanden. Lämpliga skydd, handhygien och kommunikation låg i centrum för det här arbetet. Ekonomisk trygghet och säkerhet inför framtiden är i dessa tider något som medarbetarna värdesätter i sin arbetsplats, summerar Anne Schneider de åtgärder som gjorts under coronaåret för att trygga personalens välbefinnande.

Paula Pajunen och Anne Schneider vill båda rikta sitt varmaste tack till just personalen.

– Undersökningsresultaten förmedlar år efter år på ett mycket positivt sätt enheternas goda sammanhållning och härliga arbetskompisar.  När det på arbetsplatsen råder en bra sammanhållning klarar man också sig ur de svåraste situationer genom att samtala och jobba tillsammans, uppmuntra varandra och lita på framtiden.

Tack till hela vår personal för det fina resultatet, entusiasmen och viljan att vara med och bygga vår framgångsberättelse!