Vårt handelslag tackar sina ägarkunder – Bonus Dubbelt upp 1– 4.12.


Bonus är handelslagets sätt att belöna sina ägarkunder och är en av de viktigaste orsakerna till att man är medlem i ett handelslag. År 2022 har vi betalat cirka 9 miljoner euro Bonus för inköp i vårt handelslags enheter. Så här inför jul vill vi tacka våra ägarkunder och betalar Bonus dubbelt upp på inköp som görs på våra verksamhetsställen under tiden 1– 4.12.2022. Du kan alltså få upp till 10 % Bonus på dina julinköp.

30.11.2022

Bonus är pengar tillbaka på dina inköp – i början av december dubbelt upp

Bonus, det vill säga en återbäring, är en förmån som du som ägarkund får på alla S-gruppens och dess samarbetspartners bonusenheter. Bonusprocentens storlek bestäms på basis av summan av ägarkundshushållets samtliga bonusköp under månaden på S-gruppens eller dess samarbetspartners verksamhetsställen.  Bonus dubbelt upp är en tidsbegränsad kampanjförmån där våra verksamhetsställen som deltar i kampanjen betalar Bonus dubbelt. Kampanjinköpen bokförs som sådana i bonusköpen, men Bonus betalas alltså ut som dubbel. Förmånen gäller endast för inköp som görs i våra kampanjenheter under kampanjen. Under kampanjperioden fördubblas Bonus på alla inköp i vårt handelslag, men Bonus dubbelt upp beviljas inte för tankning på ABC-stationer eller för laddning av elbilar.

Nu lönar det sig att koncentrera sina inköp, eftersom ju mer inköp du gör i ditt handelslag desto mer nytta får du i form av förmånliga priser, rabatter och Bonus. När du betalar med ditt S-Förmånskort får du förutom Bonus också betalningssättsförmån. Det bästa av allt är att Bonus är rena pengar som du kan använda precis som du vill. Med Bonus kan du till exempel spara till din semesterkassa, för större inköp till hemmet eller renoveringar. Bonus betalas på ägarkundernas konton senast den 10:e i månaden.

Dubbelt upp

Den globala situationen och de prisökningar som den leder till orsakar ekonomiska bekymmer för många familjer, vilket också påverkar julfirandet. Julbordets mat och julklappsinköp görs med eftertanke, och budgeten är kanske mindre än tidigare år. Som handelslag vill vi hjälpa på vårt verksamhetsområde och reagera på det som händer. I en svår tid möjliggör vårt handelslags resultat en extra belöning, som genomförs nu så här inför julen.  Bonus dubbelt upp är en betydande förmån, som det lönar sig att utnyttja när man handlar inför jul.

Bonusprocenten för de inköp du gjort under kampanjen Bonus dubbelt upp bestäms enligt dina bonusköp för hela månaden. Om bonusprocenten för månadens totala inköp är 5 procent, får du alltså 10 procent Bonus för inköp gjorda under kampanjperioden vid verksamhetsställen som beviljar Bonus dubbelt upp. 

Bonus dubbelt upp registreras automatiskt och betalas med normal Bonus. På S-mobil kan du enkelt följa upp hur du samlar Bonus.