Tillväxten fortsätter – omsättningen och resultatet fortsatte växa


Handelslaget Varuboden-Osla gjorde under början av år 2021 ett betydligt bättre resultat än året innan, trots att coronaviruspandemin fortsättningsvis påverkade en del affärsverksamheter. Det omfattande investeringsprogrammet fortsatte, och investeringar gjordes för 5,9 miljoner euro. Varuboden-Osla betalade 4,7 miljoner euro Bonus till sina ägarkunder. Antalet anställda inklusive sommarjobbare uppgick i slutet av juni till sammanlagt 1 311 personer.

17.8.2021

Handelslaget Varuboden-Oslas resultat före skatt för tiden 1.1–30.6.2020 visar en vinst på 5,8 miljoner euro (4,1 milj. euro 2020). Markethandeln är resultatmässigt sett den mest betydelsefulla branschen för koncernen och dess försäljning har ökat under hela pandemin. Också försäljningen inom varuhus- samt trafik- och bränslehandeln har ökat, men coronapandemin påverkar fortsättningsvis deras försäljning avsevärt. Restaurangernas och caféernas verksamhet har begränsats under årets början och det syns i försäljningssiffrorna.

Varuboden-Oslas personal har hela tiden jobbat i främsta linjen med att betjäna kunder. Under coronatiden har vi genomfört många olika åtgärder för att göra det möjligt för våra kunder att tryggt kunna handla, och vid behov har vi ändrat på tillvägagångssätten i och med att coronasituationen har ändrat.

– Vår personals och våra kunders hälsa är av högsta prioritet för oss, konstaterar verkställande direktör Mathias Kivikoski. Vi följer fortfarande noggrant med hur situationen utvecklas och vi är färdiga att reagera om situationen ändras.

Den ökade försäljningen inom markethandeln har också betytt mera jobb på marketenheterna. Ända från början av pandemin har handelslagets medarbetare vid behov förflyttat sig från den egna enheten till en annan för att hjälpa till.

– Genast då pandemin bröt ut bestämde vi på Varuboden-Osla att vi tryggar medarbetarnas arbetsplatser på alla sätt och att vi inte tar till permitteringar, berättar Mathias Kivikoski. Det här har vi också lyckats med, vår personal har varit mycket flexibel och samarbetsvillig. Vi har också velat tacka vår personal för att de varit flexibla och anpassat sig till en ny exceptionell situation, och betalade igen denna sommar en extra coronapeng till vår personal. Den betalade summan baserade sig på gjorda arbetstimmar, och en heltidsanställd medarbetare fick ungefär 500 euro.

Vi har också anställt sommarjobbare i samma mån som tidigare år. I år fick handelslaget Varuboden-Osla rekordartade 2400 sommarjobbsansökningar. Trots coronapandemin fick alla sökande också i år delta i en personlig intervju, men istället för att träffas personligen som i fjol, gjordes intervjuerna nu via videoförbindelse. Varuboden-Osla sysselsatte i år över 500 sommarjobbare och praktikanter i praktikprogrammet Lär känna arbetslivet och förtjäna.

– Vi har också anställt många praktikanter inom programmet Lär känna arbetslivet och förtjäna. De yngsta av dessa praktikanter är 14 år gamla. Vi har satsat på möjligheten att anställa just unga personer, som annars nödvändigtvis ännu inte skulle ha möjligheter att få sommarjobb, säger Mathias Kivikoski. Det är också viktigt för oss att ge de unga en chans att pröva på om drömyrket finns just inom handelsbranschen. Många av våra chefer och ansvarspersoner har inlett sin karriär inom handelsbranschen just som sommarjobbare, och fått mer ansvar i och med att de ökat på sin kompetens.

 

Investeringarna fortsatte kraftigt

Handelslaget Varuboden-Oslas investeringar var 5,9 miljoner euro (10,6 milj. euro år 2020) under början av året. De mest betydande investeringarna under första hälften av år 2021 var att förnya enheten i Norra-Grankulla till Sale Grani och att förnya konceptet i S-market Ingå och S-market Vårberga i Borgå. I S-market Söderkulla öppnade vi en ny webbutik för livsmedel. En ny ABC-automatstation öppnade i juni i Bastukärr i Sibbo. Utvidgningen och den omfattande renoveringen av Ekenäs S-market håller på just nu. Den förnyade butiken öppnas på hösten 2021.

Varuboden-Osla beslutade att avsluta sin järnhandelsverksamhet i Hangö på grund av olönsamhet, och S-Rauta Hangö stängdes i slutet av april. S-Rautas fastighet och lager såldes till ett Hangöföretag. Sale Hangö som finns i fastigheten fortsätter sin verksamhet som hyresgäst

I östra Nyland förnyas under hösten Sale Huktis i Borgå och Sale Askola. Även på Åland fortsätter investeringarna då parkeringsområdet och anslutningen till S-market Jomala förbättras. I Borgå vid S-market Näse byggs ett nytt mätarfält, som ersätter bränsledistributionen i ABC Deli Näse.

 

Vi når klimatmålen tillsammans med kunderna

S-gruppen ställde upp nya, betydande klimatmål 2019, och gruppens mål är att före år 2030 minska klimatutsläppen med 90 procent från nivån 2015. Samtidigt vill S-gruppen som första finländska företagsgrupp vara klimatnegativt redan år 2025. Också Varuboden-Osla har förbundit sig till att förbättra miljöverkningarna av sin affärsverksamhet och stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid de här aspekterna i all vår verksamhet

Största delen av den köpta el Varuboden-Osla använder, kommer från vindkraft. Varuboden-Osla köper elen från S-gruppens eget energibolag S-voima. Utöver det här använder Varuboden-Osla solenergi, och för tillfället finns det solpaneler på sex enheters tak. I maj öppnades Varuboden-Oslas första solkraftverk på markställningar på ABC Kungsvägen. Kommande höst har vi för avsikt att installera solpaneler också i S-market Ekenäs och i Prisma Kyrkslätt.

Under de närmaste månaderna öppnas också Varuboden-Oslas första effektiva laddningsstationer för elbilar enligt ABC-konceptet.

– Att minska på svinn är också en viktig del av klimatarbetet och det har vi jobbat för i redan många år. Vi har effektiverat våra beställningsprocesser, och redan under många års tid sålt frukter och grönsaker, och bröd där “bäst före datum” närmar sig, i Svinn-lådor och Brödis-påsar. Produkterna hör till kundernas favoriter, och det här är ett bra exempel på hur vi tillsammans kan göra gott för vår miljö.

 

En hållbar aktör också i framtiden

I handelslaget Varuboden-Oslas butiker finns också allt mer produkter av lokala producenter. För tillfället samarbetar vi med långt över 100 producenter.

– Handelslagets verksamhetsidé är att erbjuda sina ägarkunder tjänster och förmåner. Det här strävar vi efter att göra på många olika sätt. Vi är en viktig arbetsgivare på vårt verksamhetsområde och vi vill också stöda lokala producenter och därför finns det lokala produkter i alla våra marketenheter, konstaterar Mathias Kivikoski. Vi vill också vara med och stöda lokalsamhället på andra sätt och delar exempelvis varje år ut stipendier till skolor på vårt område och stöder lokala föreningar.

 

 

Tilläggsinformation: verkställande direktör Mathias Kivikoski, tfn 010 765 9301