Sju av Varuboden på Ålands anställda fick yrkesexamen inom affärslivet


Varuboden på Åland ordnade tillsammans med Rastor-institutet en skräddarsydd utbildning för Varuboden på Ålands anställda. Utbildningen började i mars 2020 och avslutades redan i våras, men på grund av pandemin ordnades examensfesten först i höst.

12.11.2021

Deltagarna har delvis fått studera på arbetstid, eftersom alla närstudiedagar har varit avlönad tid. Under utbildningen har deltagarna bland annat fått lära sig om affärsprinciper, ekonomisk verksamhet, lagstiftning, kundservice och förmåga att uppträda. Deltagarna har dessutom fått kortet ”välbefinnande i arbete” i samband med studierna.

En av deltagarna är Emil Alm, som jobbar i S-market Jomala. Innan utbildningen började hade han redan en tid funderat på möjligheten att lära sig mer i jobbet, och berättar att han lärde sig mycket.

– Jag fick ett bredare helhetstänk kring arbetet i butiken, till exempel att ta marginaler i beaktande när vi planerar hylländor – det var inte som jag något tänkte lika mycket på tidigare, berättar Emil. Jag kommer att använda det jag lärt mig i mitt dagliga arbete och även hjälpa de andra på enheten med tips och stöd när de är osäkra på något.

Också Petra Valkeapää, som till vardags är biträdande enhetschef i Varuboden City, berättar att hon lärde sig mycket, trots att hon jobbat inom handeln redan länge.

– Jag sökte till utbildningen för att jag tyckte att den lät intressant! Försäljare är de jag vill vara, och jag ville gå utbildningen för att se om jag fick nya redskap med mig trots många år i yrket, säger Petra. Vi hade bra och intressanta diskussioner och jag fick även aha-upplevelser. Alltid nyttigt att höra olika åsikter och tankar från kollegor.

De gemensamma diskussionerna med kollegerna var en stor behållning för deltagarna.

– Jag fick bekräftelse på att jag kan mer än vad jag trodde innan, och jag fick också en annan förståelse för vad vi och alla andra görs, säger Malin Sundström från S-market Godby. Min självkänsla inom mitt dagliga arbete höjdes.

Alla tre rekommenderar varmt motsvarande utbildning. Också distriktschef Annina Kallinen är nöjd med den första utbildningen.

– Vi är väldigt nöjda med den första utbildningen. Samarbetet med Rastor fungerade utmärkt, och vi kan vara stolta över våra studerande, som har klarat av studierna exemplariskt. Vi planerar en utbildning till om det finns tillräckligt med intresse för att få ihop en ny grupp. Vi vill gärna erbjuda intresserade en möjlighet att utvecklas i arbetet och genomföra en branschutbildning, berättar Annina Kallinen.