S-market Jomala satsar på solenergi


En solcellsanläggning med 390 solpaneler kommer att installeras på S-market Jomalas tak i april och anläggningen står klar i maj. Anläggningen beräknas varje år producera 129 megawattimmar (MWh) ren el. S-market Jomala kommer delvis att drivas av förnybar solenergi.

17.3.2022

Hela S-gruppen har som gemensamt mål att vara koldioxidnegativt redan 2025. Ett sätt att nå målet är att använda mer el som är producerad med förnybar energi, till exempel solkraft. Användningen av solkraft utvidgas kontinuerligt i handelslaget och speciellt butikernas stora platta tak står ofta outnyttjade. Genom att installera solpaneler kan man förse butiken med el för eget bruk.

– S-gruppens gemensamma mål är att vara koldioxidnegativt år 2025, och ett sätt att nå målet är att öka användningen av förnybar energi, till exempel solkraft. Det är saker som vi i vårt handelslag fäster uppmärksamhet vid både när vi renoverar och när vi bygger nytt. I samband med renoveringarna byter vi ut kylar och frysar till sådana som fungerar med koldioxid och som sparar upp till 40 procent energi. Nästan hela belysningen är redan nu utbytt till energisnål LED-belysning. Vi ser också att det finns potential inom solenergin, berättar projektchef Tomas Fagerström.

I april när snömassorna från taket har smultit börjar arbetena på S-market Jomalas tak. Taket förses med 390 solpaneler och arbetet blir klart i maj lagom inför sommaren. Solpanelerna kommer att producera el för butikens eget bruk. Butiker förbrukar som mest el dagtid och sommartid, vilket också är den tid som solcellerna producerar som mest el.

– Våra affärer förbrukar mest el under somrarna då det i synnerhet behövs energi för kylar och frysar, och nedkylning. Under soliga sommartimmar kan i bästa fall all den energi som förbrukas i fastigheten komma från solen. På årsnivå utgör solenergin ungefär 10 procent av den el som fastigheterna använder, berättar Tomas Fagerström vidare.

Solpanelssystemet levereras av det lokala elföretaget Harrys el.