Många sökte sommarjobb till Varuboden Åland


Ansökningstiden för sommarjobb på våra enheter har gått ut. Vi fick igen många ansökningar, hela 260, av vilka 140 sökte egentligt sommarjobb och hela 120 till programmet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna, som riktar sig till under 18-åringar. Allt som allt kommer ungefär 75 personer att få jobb, av vilka ungefär hälften är under 18-åringar.

5.4.2023

Också i år är det många som vill jobba i Varuboden på Ålands enheter under sommaren. Bland de sökande finns det många nya ansikten men en stor mängd av är också sådana som återvänder år efter år för att jobba i vårt handelslag till exempel vid sidan av studier.

– Vi är jätteglada över att så många sökte jobb hos oss. Det är ett tecken på att handelsbranschen ses som en intressant och som en trygg bransch att jobba i. Vi vill också tro att en orsak till att så många har sökt beror på vårt långsiktiga jobb att göra Varuboden-Osla till det bästa stället att jobba på, berättar personalchef Paula Pajunen.

Alla sökande intervjuas

Vi har redan i några års tid intervjuat alla personer som sökt sommarjobb i vårt handelslag. På basis av respons som vi fått tidigare år uppskattar de unga just det här i vår rekryteringsprocess.

– Vi har lagt märke till att det i synnerhet för unga och sökande med utländsk bakgrund kan vara knepigt att fylla i ansökningsblanketten och att de därför inte alltid kan ta fram sina bästa sidor.  Därför ville vi göra det så enkelt som möjligt att söka sommarjobb hos oss och erbjuda alla en möjlighet att berätta om sig själv under en intervju, säger personalchef Paula Pajunen.

Intervjuerna pågår för tillfället och de görs via video, som gruppintervjuer eller individuella intervjuer. Vi strävar efter att alla sommarjobbare är valda före slutet av april, och de första sommarjobbarna börjar arbeta i vårt handelslag redan under april.