Handelslagets väggkalender gör comeback efter några års paus


Verksamhetsställen, vackra landskap från vårt verksamhetsområde och stämningsbilder från våra enheter. Det här består handelslagets väggkalender för år 2022 av. I kalendern vill vi lyfta fram vårt eget mångskiftande verksamhetsområde, vårt mångfald av enheter och tjänster och hållbarheten i vår verksamhet. Hämta din kalender i vår närmaste enhet!

25.11.2021

Vårt handelslags kalender gör comeback efter några års paus och vi delar ut den avgiftsfritt till alla våra ägarkunder. Kalendrarna finns på våra enheter från och med 10.12.2021. I år är kalenderns teman vår mångsidiga verksamhet, vårt breda verksamhetsområde i östra och västra Nyland och på Åland, och hållbarhet. Varje månad presenterar vi vårt verksamhetsområde och våra enheter i bilder, och korta texter som berättar om vårt serviceutbud och vårt hållbarhetsarbete.

Viktiga värden i vårt handelslag är lokal variation och hållbarhet. Vi sponsorerar årligen aktörer inom idrott, kultur och samhällelig verksamhet med rejält över 200 000 euro.  Förutom detta gör vi s.k. projektdonationer inom ramen för kampanjen Det egna området till godo.  År 2021 donerade vi ytterligare 100 000 euro via kampanjen. Vi riktar vårt stöd till aktörer på vårt eget område och vilkas verksamhet berör så många barn och unga som möjligt.  Så här gör vi för att vårt område ska hållas livskraftigt och för att så många av våra ägare som möjligt kan ta del av vårt stöd exempelvis i form av förmånligare hobbyavgifter eller inträdesbiljetter.  Samarbetet med de lokala producenterna är också viktigt för oss och vi vill erbjuda våra kunder lokalproducerat. Vi strävar också efter att beakta klimat- och miljöverkningar när vi renoverar våra enheter eller bygger nytt. Vi har till exempel tagit i bruk energisnåla LED-lampor och förser allt fler kyldörrar i våra enheter med dörrar och många av våra enheters tak pryds av solpaneler. Det här är bara en liten del av allt hållbarhetsarbete som vi gör för vårt verksamhetsområde. Du kan läsa mer i vår kalender.

Även själva kalendern är tillverkad på ett ansvarsfullt sätt och har beviljats märket nyckelflaggan. Den är helt och hållet tillverkad i Finland och på finskt papper.

 

Trevliga stunder tillsammans med oss också år 2022!