Discgolfen fortsätter sitt segertåg på Åland – världens största ”discgolfpark”


Discgolf har blivit allt mer populärt under de senaste åren. Ålands Discgolf består av 17 olika banor, och i varje kommun på Åland finns en egen bana. Föreningen Ålands Disc Golf Förbund grundades 2020 med målet att skapa meningsfulla aktiviteter för barn och unga mitt i coronapandemin. År 2021 fick föreningen en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Med donationen kunde det byggas nya discgolfbanor invid Mariehamn.

6.9.2022

Discgolf – en populär fritidsaktivitet

Discgolf har vuxit explosionsartat i popularitet. Grenen kom hit redan på 1980-talet, men det var först på 2000-talet som den blev en riktig hit bland både barn, ungdomar och vuxna. Åland har under de senaste åren verkligen satsat på discgolf. Det finns för tillfället 17 olika banor runt om på Åland och de har den största bantätheten i Finland.

Discgolf är en trevlig hobby, där man kan kombinera att röra sig utomhus och i naturen och ett intressant spel. Spelet kan spelas ensamt eller i grupp.

  • Det är viktigt för oss att kunna erbjuda människor i olika åldrar meningsfulla aktiviteter som man kan göra i naturen. I och med discgolf har många familjer hittat en gemensam hobby som inte är knuten till någon viss tidpunkt. Under coronapandemin var det fortfarande möjligt att spela discgolf utomhus och därför ville vi bygga fler banor när vi insåg hur väldigt populärt det blev, berättar Mats Adamczak på Ålands Discgolf.

Discgolf är ett golfliknande spel som spelas på banor med 9 eller 18 hål. Reglerna är ganska enkla och syftet är att kasta en frisbee från startplatsen till en målkorg, som står på olika avstånd, med så få kast som möjligt. Det ideala antalet kast kan vara tre, fyra eller fem. Man börjar spelet med att kasta öppningskastet. Nästa kast görs alltid där det föregående kastet stannade. Den som har kommit igenom banan med minst kast har vunnit spelet.

Discgolfbanor med frivilliga krafter runt om på Åland

Ålands Discgolf grundades som en följd av coronapandemin. I april 2020, när nästan alla barn- och ungdomars hobbyer blev på paus på grund av undantagsförhållandena, uppstod idén att utöka nätverket av discgolfbanor och skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar. På rekordtid byggdes nio nya banor på Åland och över 40 000 rundor spelades på dessa banor under 2020. Banorna finns i olika terränger och man kan spela nästan året runt. Discgolf samlar också ihop spelare i olika åldrar, och många tonåringars föräldrar har hittat en gemensam hobby för hela familjen just i den här sporten.

  • Verksamheten, som drivs med talkokrafter, är rätt beroende av donationer och utomstående stöd. Med hjälp av en donation från kampanjen Det egna området till godo kunde vi bygga den nya Västerkalmarebanan alldeles intill Mariehamn. Banan har 18 hål och det längsta av dem är upp till 400 meter, vilket gör det till det längsta i Finland. Banan är också ganska betydelsefull eftersom den ligger så nära Mariehamns centrum att många barn och ungdomar kan komma dit själva till exempel genom att cykla, fortsätter Mats Adamczak.

Vårt handelslag stödde år 2021 ungefär hundra samfund och föreningar med olika summor. Vi stöder i synnerhet sådana lokala föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och det är också särskilt viktigt för oss att verksamheten medför glädje för så många som möjligt. Discgolfbanorna på Åland är populära och erbjuder en gratis hobby. Ålands Disc Golf Förening har också donerat gratis discar till dem som behöver.

Ut i naturen

Discgolfbanorna finns på olika ställen i den skiftande naturen på Åland. En av huvudidéerna i projektet har också varit att få ut människor att njuta av naturen och röra på sig. Discgolf har blivit en spontan form av sport. Enligt en undersökning som genomfördes 2020 hade 28 procent av alla ålänningar spelat discgolf minst ett par gånger under det året. Ur en hälsosynpunkt har projektet varit mycket framgångsrikt.

Discgolfbanorna har medfört meningsfulla aktiviteter för den lokala befolkningen men också från turister som reser dit från fastlandet.

 

Ålands Disc Golf Förbund

Plats: Åland

Grundat: 2020

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Donationen användes för att bygga Västerkalmare discgolfbana invid Mariehamn.