På Bolstaholms gård på Åland har köttboskapen det ypperligt att vara om somrarna


I Geta på Åland finns Bolstaholms gård, vars historia sträcker sig så långt som till medeltiden. Gården har gått i släkten länge, och nu föder Ann och Henrik Sundberg upp biffkor, som får tillbringa sina sommardagar vid havet på grönt sommarbete fyllt av gott att tugga på. På gården finns ungefär 130 Charolais-boskap och av dem är ungefär 50 dikor och 50 kalvar. I gårdens styckeri styckas köttet upp och säljs vidare till kunderna. Största delen av Bolstaholms produkter säljs på webben. Av vårt handelslags enheter på Åland har Godby till salu av Bolstaholms hamburgerbiffar, medvurstar, kryddblandningar och marinader och i Varuboden City finns det Bolstaholms kryddblandningar.

23.11.2021

Djur och miljö nära hjärtat

Djuren och att driva gården ligger både Ann och Henrik nära hjärtat. Nyckelord för verksamheten är långsiktighet och hållbarhet. På gården odlas också foder åt djuren och på sommaren går boskapen på grönbete. Och vilka sommarvyer de får beta i! De njuter av lata dagar vid havet och dricker havsvatten och äter gräs och vilda örter. Djuren gör också gott för naturens mångfald och landskapet. De håller det ungefär 55 hektar stora ängsområdet fritt från sly och låg vegetation.

– Djuren och deras välmående har alltid varit viktigt för oss och därför vill vi erbjuda våra egna djur ett så bra liv som möjligt, säger Ann.

Gårdens kor föds upp för köttets skull och vid ungefär 15–18 månaders ålder slaktas de. För Ann och Henrik är det av största vikt att de kan erbjuda sina djur goda levnadsförhållanden, men också det hur djuren förs till slakt har de ordnat så att de tänkt på djurens bästa. Korna har fått leva ett gott liv fritt betande och fått njuta av frisk uteluft, havsvatten och färskt gräs. När det sedan blir dags för slakt öppnar Ann och Henrik grinden och korna får i sin egen takt gå ombord på slaktbilen. Henrik är alltid med och ger ännu korna en sista krafsning och hjälper dem i bilen.  Färden till slakteriet är också så kort som möjligt, endast lite över 30 kilometer, och djuren hinner aldrig stressa upp sig på den tiden.

– Vi har jobbat mycket för att våra djur ska ha ett bra liv och vi vill också att mänskor som är intresserade av vår gård har möjlighet att komma och se hur vi jobbar. Vi deltar varje höst i Skördefesten och under den helgen i september har vi olika program på gården och vi har en massa besökare. Men också annars vill vi hålla våra dörrar öppna och man får gärna kontakta oss om besök, berättar Ann.

 

En historisk gård fylld av liv

Bolstaholms historia sträcker sig ända till 1400-talet och gårdens nuvarande huvudbyggnad, som Ann och Henrik bor i är från 1850-talet.  Här möts historia och nutid och skapar utmärkta förhållanden för att föda upp boskap. När vi besöker gården en dag i juni för att göra intervjun och ta bilder doftar det härligt av lavendel och trädgården utstrålar fortfarande en stämning från gångna tider.  Bredvid huvudbyggnaden finns styckeriet, och där jobbar Tommy, som är den enda anställda på gården. Han har över trettio års erfarenhet av att stycka kött och har trivts på Bolstaholm i redan närmare 12 år. Efter slakten kommer köttet tillbaka till gården, där det hängs och styckas. Kunderna kan köpa kött direkt från gården eller från deras webbutik. Ett stort antal produkter så som hamburgerbiffar, medwurst, kryddblandningar och marinader kan man exempelvis köpa från S-market i Godby och i Varuboden City i Mariehamn finns deras kryddblandningar till salu.

– Vi har samarbetat med Varuboden-Osla alltsedan 2017 när handelslaget öppnade sin nya enhet Varuboden City i centrum av Mariehamn. I och med det här tog också butiken i Godby av våra produkter till försäljning. Med tanke på vårt arbete är det mycket viktigt att det finns av våra produkter också i närbutikernas sortiment och då kan kunderna köpa våra produkter vid sidan av sina andra dagliga butiksuppköp, betonar Ann vikten av kundbetjäning i deras verksamhet.

Nära huvudbyggnaden finns också ladugården vars ursprungsdel är ända från 1700-talet.  I ladugårdsbyggnaden av tegel finns egna avdelningar för tjurarna, kalvarna och korna. När korna ska kalva har de egna kalvningsboxar där kon och kalven får vara ifred och bekanta sig med varandra innan de några dagar senare släpps med de andra korna och kalvarna. När kalvarna är ett halvår gamla och är könsmogna skiljs de åt från sin mamma. Kvigorna och tjurarna har egna avdelningar i ladugården. Här får de växa tills de är ungefär 1–1,5 år gamla. I ladugården får djuren röra sig fritt på sina egna avdelningar och det finns hela tiden fri tillgång till ensilage och krossad spannmål vid foderbordet. Vanligen släpps djuren ut på grönbete när det blir maj och då ordnar också gården ofta öppet hus.  Och visst är det en glad syn man möter, när en stor skock djur kilar iväg på det gröna vårbetet efter en lång vinter. Betesmarkerna finns på några kilometers avstånd från gården.

På Bolstaholms gård är det centrala i hela verksamheten att värna om traditioner, djurens välmående och att det är lokalt. Anns och Henriks livsverk är bland de här djuren och de utgår alltid från djuren och miljön. Det är något de inte ger avkall på. Här har både djur och mänskor de bästa förhållanden att leva och vara.

 

 

 

Bolstaholms gård

Läge: Geta, Åland

Ägare: Ann och Henrik Sundberg

Grundat: 1400-talet

Verksamhetsform: köttboskap

Produkter: köttprodukter