Arbetstillfredsställelsen fortfarande på en utmärkt nivå i Varuboden på Åland


Varuboden-Osla och Varuboden på Åland får återigen erkännandet om att vara en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

14.1.2022

Den årliga arbetstillfredsställelseundersökningen gjordes under hösten 2021 och då hade hela personalen möjlighet att berätta sin egen åsikt om bland annat arbetskulturen, samarbetet och ledarskapet hos oss.

Enligt undersökningen är den totala tillfredsställelsen på alla centrala delområden på en mycket hög nivå och dessutom på en betydligt bättre nivå än vanligt. En allmän standard för Finland från 2021 har använts som jämförelse. Indexet för gemensamma frågor för hela företaget var 79,9 vilket är något högre än hela handelslagets och över 10 poäng högre än Finlands allmänna index. Varuboden på Åland klassificeras på den högsta möjliga nivån i undersökningen dvs. AAA – Utmärkt.

– Arbetstillfredsställelseundersökningen är ett mycket viktigt verktyg för Varuboden-Osla och Varuboden på Åland när vi utvecklar vårt personalarbete. Vi märker att undersökningen också är viktig för medarbetarna. I våra enheter på Åland fick vi totalt 51 svar och 72,8 procent av vår personal svarade, vilket är fantastiskt – vi får alltså en mycket omfattande och tillförlitlig bild av arbetsgemenskapernas synpunkter, säger distriktschef Annina Kallinen.

Faktorer som höjer den totala arbetstillfredställelsen återfinns punkter speciellt på företagsnivå: stark arbetsgivarimage och lednings- och verksamhetskultur. De enskilda saker som fungerar generellt bäst är rättvis belöning, effektivt beslutsfattande och företagets goda framtidsutsikter, vilka ligger på en betydligt bättre nivå än det normala. Baserat på de öppna svaren är det bästa på arbetsplatserna fortfarande de underbara kollegorna. Den viktigaste förbättringen från föregående år har skett i chefens förtroende för sina medarbetare och modet att fritt också uttrycka olika åsikter till sin chef.

Undersökningen genomförs av vår samarbetspartner Eezy Flow, som inte bara garanterar respondenternas anonymitet, utan också möjligheten att jämföra våra resultat med andra handelslag och andra finländska företag.