Här är Varuboden på Ålands S-marketars senaste tidningsannons:

Vi på S-market Jomala och S-market Godby vill erbjuda våra kunder ständigt bra priser. När du handlar hos oss, vet du att du inte betalar för mycket. För oss är det viktigt att erbjuda lokala åländska varor. För att göra det lättare för dig att hitta dem har vi märkt ut dem tydligt på hyllorna. Har du redan bekantat dig med vårt gröna kort, S-Förmånskortet? När du blir medlem i handelslaget, blir du samtidigt en av våra ägarkunder och får Bonus på allt du köper hos oss och i S-gruppens övriga enheter.

 

Läs mer om att bli ägarkund

Att minska på svinn är en del av butikens vardagsrutiner

I butikens vardag minskar man svinnet genom att dagligen följa upp datum i synnerhet på sådana produkter som lätt blir skämda. Grundprincipen för att plocka upp varor i hyllan, nya produkter längst bak och äldre fram, är fortfarande ett rättesnöre i kampen mot svinn. Man fäster uppmärksamhet vid förvaring av produkter; rätt ljus och temperatur inverkar på hur produkterna håller.

– Att hantera matsvinn är en naturlig och viktig del av våra rutiner. Vi håller matsvinnet i schack exempelvis genom att vi säljer produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till rabatterat pris och vårt kontinuerligt ökade samarbete med organisationer som tar emot matdonationer. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att minska på matsvinnet. Vårt mål är att få mängden bioavfall att bli noll, säger regionschef Annina Kallinen.

Matbutikernas utmaning är balansgången mellan att ha en ständig tillgång på produkter och kundernas allt mer differentierade behov.  Det utbud som de enskilda butikerna behöver för att svara på just sin egen lokala kundgrupps önskemål skiljer sig från varandra.  Ett sortiment som träffar rätt behöver inte nödvändigtvis betyda ett större sortiment än förut.

Det börjar med att förutspå åtgång 

En betydande del av arbetet med att minimera svinnet görs redan innan produkterna kommer till butikshyllorna och vi använder bland annat beställningssystem som stöder detta.

 – Det viktigaste är att förutsäga försäljningen med hjälp av data, dvs. att beställa den mängd produkter som kommer att säljas. Det här är en kontinuerlig balansgång. Vi följer upp beställningar och saldon, och varje gram svinn vi registrerar, så att vi vet var svinnet uppstår, säger Kallinen.

I vårt handelslag har vi i flera år följt en strikt policy för svinnhantering och vi har lyckats minska andelen svinn på vårt handelslags område till i genomsnitt 1,8 procent av markethandelns totala försäljning. Rödmärkta produkter och svinn- och brödisprodukter är populära. Enbart med Svinn-lådorna och Brödis-påsarna har vi halverat mängden bioavfall i våra marketar. I takt med att prisnivån stiger fäster man alltmer uppmärksamhet vid svinn.

Vid sidan av det här beaktar man också produktplatser och vilket ställe på hyllan som säljer bäst.

– Vi följer upp produktåtgången ännu noggrannare än tidigare, och så kallade hyllvärmare måste bort. Vissa produkter kan också finnas till försäljning enligt säsong när det finns en verklig efterfrågan på dem”, säger Kallinen.

Rödmärkta produkter, Svinn-lådor och Brödis-påsar 

Den allmänna prisökningen återspeglas också i det faktum att olika svinnprodukter nu säljer ännu bättre än tidigare. Majoriteten av S-gruppens kunder säger att de köper rödmärkta produkter för priset, dvs. för att spara på matkostnaderna, men allt fler av dem väljer också rödmärkta produkter av ekologiska skäl och för att på ett konkret sätt bidra till att minska svinnet.

Produkter som riskerar att bli svinn har vi redan systematiskt i flera års tid sänkt priset på i vårt handelslag. Under den sista timmen butiken håller öppet under dagen får man på de hela 60 procent rabatt på de rödmärkta produkterna. På kvällen kan kunderna hitta superförmånliga produkter i sin kundkorg. De här produkterna har ett bäst före datum och sista användningsdag som närmar sig, men de kan ändå alldeles bra användas.

– Av de produkter som riskerar att bli svinn räddar kunderna mest förpackade fisk- och köttprodukter, så som laxfilé eller köttfärs, och bake off-produkter, som rispiroger, croissanter och köttpastejer, säger Kallinen.

Förutom rödmärkta produkter använder våra matbutiker många andra metoder för svinnhantering. Till exempel Svinn-lådor som säljs till ett fast pris och som innehåller t.ex. lätt skadade men fortfarande användbara frukter och grönsaker, eller Brödis-påsar, som innehåller bröd som närmar sig bäst-före-datumet. I butikerna är Svinn-lådor och -påsar samt Brödis-påsar fortfarande favoriter bland svinnprodukterna. Årligen säljs det tiotusentals Svinn-lådor och -påsar och Brödis-påsar och det här betyder på årsnivå över 100 000 kilogram enbart för Svinn-lådornas- och -påsarnas del. Nu har ändå försäljningsmängderna minskat, vilket är bra eftersom det visar att de beställningssystem vi använder fungerar. I år har kunderna på Åland köpt nästan 2 000 Brödis-påsar, och omkring 3 000 Svinn-lådor och -påsar plockades i kundkorgar och -vagnar.

– Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen.  Också Svinn-lådorna och -påsarna hör till de mest eftersökta produkterna i butikerna, säger Kallinen.

 En del doneras till mathjälp

Nästan 90 procent av vårt handelslags matbutiker skänker produkter, som ännu duger som livsmedel men inte kan säljas, till lokala välgörenhetsorganisationer. Mest mathjälp ges till församlingar och Finlands Röda Kors, som i sin tur delar ut det till behövande. Det frivilliga samarbetet med välgörenhetsorganisationerna har gått smidigt.   Vi har gett livsmedel till mathjälp redan över tio år.

– Via välgörenhetsorganisationerna riktas hjälpen jämlikt till dem som verkligen behöver den. På vårt breda verksamhetsområde finns otaliga samarbetspartners. Till mathjälp doneras sådana livsmedel som ännu är fullt konsumtionsdugliga till sitt bäst före-datum, men som av en eller annan orsak riskerar att bli osålda under sin hållbarhetstid, berättar Kallinen.

 

Tack för att ni minskar matsvinnet tillsammans med oss!

 

Svinn-lådor, Brödis-påsar och rödmärkta produkter

Det arbete som vi gjort i vårt handelslag för att minska på matsvinnet i våra matbutiker har gett goda resultat. Vi har hittat effektiva sätt att motarbeta svinn och nya utvecklas hela tiden. Det viktigaste är att göra prognoser på åtgång utgående från data och alltså inte beställa mer än man säljer. Det här är en kontinuerlig balansgång. Vi för statistik på varje gram som bokförs som svinn för att vi ska veta varifrån svinn uppstår. Mängden matsvinn i vårt handelslags matbutiker har minskat jämnt och vi har förbundit oss att minska matsvinnet från vår egen verksamhet. Vårt mål är att tillsammans med S-gruppen gå mot att halvera matsvinnet före 2030. I hela S-gruppen har matsvinnet i marketarna minskat 18 procent från 2014. Det är ett kontinuerligt arbete att minimera svinn, och en betydande del av det jobbet ser kunderna inte.

Vi minskar på svinn också på andra sätt och är en föregångare i det här inom markethandeln.  Redan under flera års tid har man fått köpa Svinn-lådor och Svinn-påsar samt Brödis-påsar i alla våra affärer.

– Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen.  Också Svinn-lådorna och -påsarna hör till de mest eftersökta produkterna i butikerna. Då man köper frukter och grönsaker inverkar produkternas utseende och det hur färska de är på inköpsbeslutet, men de produkter som hamnar i Svinn-lådan är inte längre de bästa i dessa avseenden, men ännu fullt användbara.  Enbart med Svinn-lådor och Brödis-påsar har vi halverat mängden bioavfall i våra marketar, säger Varuboden-Oslas regionschef Annina Kallinen. Med Svinn-lådorna och -påsarna kan man också på ett enkelt sätt öka andelen frukt och grönsaker på sin egen tallrik.

Produkter som riskerar att bli svinn har vi redan  systematiskt i flera års tid sänkt priset på i vårt handelslag. Under den sista timmen butiken håller öppet under dagen får man på de hela 60 procent rabatt på de rödmärkta produkterna. På kvällen kan kunderna hitta superförmånliga produkter i sin kundkorg. De här produkterna har ett bäst före datum och sista användningsdag som närmar sig, men de kan ändå alldeles bra användas. Av de produkter som riskerar att bli svinn räddar kunderna mest förpackade fisk- och köttprodukter, så som laxfilé eller köttfärs, och bake off-produkter, som rispiroger, croissanter och köttpastejer.

 

Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska på svinnet.

Den årliga Spillveckan firas 12–18 september. 

 

Det lönar sig alltid att läsa

I Europa är var femte 15-åring och nästan 55 miljoner vuxna fortfarande inte tillräckligt läskunniga. Det gör det svårare att hitta arbete och ökar risken för social utslagning. Det har gjorts många undersökningar om fördelarna med läsning. Att läsa högt påskyndar utvecklingen av barns läskunnighet. Det är också en viktig gemensam stund för barn och vuxna. Det lönar sig att fortsätta läsa högt också när barnet lärt sig att läsa själv. De tonåringar som har läst mycket har ett betydligt större ordförråd än sina jämnåriga som läser lite. Dessutom har man kunnat konstatera att förmågan att förstå andra utvecklas när man läser skönlitteratur. Det lönar sig också för äldre mänskor att läsa, eftersom läsning bromsar upp de nackdelar åldrandet medför. När man läser långa berättande texter aktiveras stora hjärnan.

Vårt handelslag uppmuntrar också till att utveckla läs- och skrivkunskaper och har till exempel genom kampanjen Det egna området till godo stött olika projekt som främjar läsfärdighet. En av de här är föräldraföreningen Porvoon Keskuskoulun vanhempainyhdistys i Borgå som främjar läsfärdighet med olika läsutmaningar och temamånader. År 2021 fick föräldraföreningen en donation som användes för att köpa bland annat bokpaket och ordna olika bokprojekt för skolan.  Till exempel biblioteksbesök och författarbesök uppmuntrar barn och ungdomar att läsa mer än vanligt. Tillgången till ett mångsidigt utbud av alternativ och olika texter är en viktig faktor för att stimulera barns och ungdomars intresse för läsning och uppmuntra dem att läsa.

Hitta ny läsning när du gör dina matinköp

I hyllorna i våra livsmedelsbutiker finns det också ett bra urval av tidskrifter och böcker. På samma gång du handlar mat kan du också behändigt plocka ner ny läsning för skymmande höstkvällar. Pocketböcker, tidskrifter, bilderböcker för att nämna några och här hittar du läsning i mångas smak.

Skördefesten fick sin början i början av årtusendet och sedan dess har evenemanget vuxit år för år och är nu det största evenemanget på Åland. I fjol samlade Skördefesten närmare 15 000 unika besökare och 44 gårdar öppnade upp sina dörrar. Evenemanget är uppbyggt kring lokal mat och besökare kan bekanta sig med gårdarna, njuta av god lokal mat och delta i olika aktiviteter. Allt sedan början har vårt handelslag varit med och sponsrat evenemanget och de senaste två åren har vi varit huvudsponsor. I år ordnas Skördefesten 16–18.9.

Närproducerat är populärt

Närproducerat har ökat i popularitet och på samma gång också intresset för de lokala producenterna. När en kund plockar en marmeladburk av en lokal producent i sin korg är hen också intresserad av historien bakom produkten.  Gårdarna håller sina dörrar öppna för konsumenter så att de får bekanta sig med de lokala producenternas vardag och arbete. På så sätt får uppskattningen av mat också en helt ny innebörd. Skördefesten är ett fantastiskt evenemang eftersom just dessa faktorer är i fokus och producenterna och deras varor får välförtjänt uppmärksamhet.

På själva Skördefesten finns det till salu mycket av säsongens lokala produkter. Evenemanget pågår bara ett veckoslut men kan man hitta många av de produkter man kommer i kontakt med på gårdarna i butikerna under hela säsongen.  Åland är särskilt känt för sina äpplen, men det finns också mycket av mejeri- och spannmålsprodukter och specialprodukter som choklad och limonad. Evenemanget är en av årets höjdpunkter på Åland och ett av de största årliga evenemangen. Liksom tidigare år finns det också i år gott om program att välja mellan.

Varuboden på Åland erbjuder en kockskola  

Varuboden på Åland, som är ett dotterbolag till Varuboden-Osla, är huvudsponsor för evenemanget och erbjuder också i år en kockskola för barn på lördag och söndag. I år hålls kockskolan på Mickels Gård i Gottby. Alla barn mellan 4 och 12 år kan delta i kockskolan, och vid sina egna arbetsstationer får de smaka på olika äppelsorter och även laga Skördefestens äppelmums. Matpedagogen Harriet Strandvik är ledare för kockskolan.

 

Välkommen till Skördefesten på i höst!

 

Skördefest

 

Vårt handelslag erbjuder olika slags sommarjobb

Vårt handelslag sysselsätter sommarjobbare i olika långa perioder. Praktikprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna är till exempel avsett för elever i grundskolan, tiondeklassare och gymnasieelever som inte har någon tidigare arbetserfarenhet från handelsbranschen.  Det är en två veckors praktikperiod, som man får lön för och en viktig första erfarenhet från branschen. Med hjälp av den har vårt handelslag kunnat erbjuda arbetsmöjligheter i större utsträckning också åt under 18-åringar och sådana som ännu inte har arbetserfarenhet.  Via praktiken Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna fick 26 unga, av vilka de yngsta var 14-åringar, i år pröva på om handelsbranschen eventuellt kunde vara deras drömjobb som ”stora”. Längre sommarjobbsperioder varierar från cirka en månad ända till fem månader, när vissa sommarjobbare börjar redan i maj och fortsätter långt in på hösten. Dessa längre perioder lämpar sig också bra för vuxna och särskilt för dem som redan har erfarenhet av att arbeta inom handelsbranschen. Det är bra att notera att man inte behöver vara ung för att sommarjobba, ett sommarjobb kan vara ett lämpligt sätt att få jobb också för andra åldersgrupper.

– Sommarjobbarna är oerhört viktiga för oss. Utan dem skulle vår kundbetjäning inte löpa under den tid våra fastanställda har semester. Självklart planeras semestrarna så att det alltid finns både fastanställda med lång erfarenhet av arbetsuppgifterna såväl som nya sommarjobbare på plats. Det var många nya ansikten bland sommarjobbarna, men ett stort antal av medarbetarna var också sådana som återvände på jobb till oss igen för sommaren mellan sina egna studier. Vi har arbetat långsiktigt för att Varuboden på Åland ska vara den bästa arbetsplatsen. Det märks nu i det fantastiska antalet sökande och de energiska unga som också denna sommar har bidragit med sin arbetsinsats mitt i vår bråda sommartid, säger personalchef Paula Pajunen

 

Bra introduktion skapar arbetsglädje

För många är sommarjobbet i vårt handelslag den första kontakten till arbetslivet och det kan ha en inverkan på hur den framtida karriären lyckas. Vi har satsat på introduktion av nya medarbetare. Det har gjorts ett omfattande introduktionsmaterial som stöd för cheferna, och hela personalen är med och skapar en bra start på karriären för de nyanställda. Förutom introduktion till arbetsuppgifter bekantar sig de nya medarbetarna med hjälp av distansutbildning med till exempel vårt handelslags gemensamma arbetsformer, kundbetjäning och olika system som de behöver i sitt arbete.

– Introduktionen var väl upplagd. Genast från första början fick man en noggrann genomgång, vilket gjorde det enklare att komma i gång med själva jobbet. En bra introduktion ökar också arbetsglädjen. Det är trevligt att komma på jobb och jobba när man vet hur man ska göra på sin egen arbetsplats och vem man kan be om hjälp av, berättar Ida Karlsson, som den här sommaren jobbade i S-market Jomala.

 Många sommarjobbare fortsätter under hösten att till exempel jobba på deltid vid sidan av studierna, och många kommer tillbaka varje sommar på jobb under sommarlovet, och många också stannar kvar i branschen. Också Ida fortsätter att jobba i S-market Jomala nu under hösten.

 

Flexibelt arbete och flexibla utvecklingsmöjligheter 

Vårt handelslag erbjuder många olika slags sommarjobb. I butikerna omfattar arbetsuppgifterna främst att plocka upp varor på hyllor, kundbetjäning och kassaarbete. När sommaren fortskrider blir arbetsuppgifterna ofta mer varierande och man får mer ansvar när dina kunskapen ökar. I S-market Jomala har också Cornelia Yttring jobbat i sommar. Både hon och Ida lyfter fram varierande arbetsuppgifter, ett uppmuntrande arbetsklimat och trevliga arbetskompisar som det viktigaste från sin sommarjobbserfarenhet.

– Det bästa med jobbet är definitivt alla de nya mänskor jag har fått träffa, både kunderna och mina arbetskompisar. Här på Jomala S-market är personalen helt toppen och alla hjälper till när det behövs, säger Cornelia Yttring.

I sommar har över 50 sommarjobbare hjälpt till på våra verksamhetsställen med olika vardagssysslor. Utan de här hjälpande händerna skulle det vara rätt svårt att få allt att gå ihop under sommarmånaderna. Varuboden på Åland och hela S-gruppen har verkligen goda karriärmöjligheter och det går bra att kombinera studier och jobb.

 

Vårt handelslag tackar alla sommarjobbare som i sommar har hjälpt till under den bråda sommarsäsongen!

 

Kamratstöd och att göra saker tillsammans

Föreningen Pusselfamiljen har verkat på Åland från 1996 och föreningens syfte har varit att samla ensamstående föräldrar. Föreningen har närmare 300 medlemmar. Syftet med verksamheten är att erbjuda kamratstöd och att göra saker tillsammans. Vardagen för en ensamstående förälder är inte alltid lätt när ansvaret för ekonomi och barn ligger på en person. Pusselfamiljen vill ändå jobba utgående det positiva. Trots utmaningarna vill vi ge barn upplevelser tillsammans med sina föräldrar. Några gånger i månaden samlas de som vill till gemensamma fikakvällar i föreningshuset i Mariehamn. De vuxna får sitta och prata med varandra och barnen får leka tillsammans och de har en barnledare som ser efter dem. Grundtanken med verksamheten är densamma som i slutet av 1990-talet, och de varje månad återkommande fikaträffarna är en del av föreningen, även om de har flyttat från medlemmars hem till föreningshuset.

Under året ordnas det många olika aktiviteter, bland annat gympa, pulkaåkning, simning och bowling. Barnen är i olika åldrar och man strävar efter att planera aktiviteterna så att alla kan delta. Det har varit populärt med picknick i den närliggande naturen eller fisketurer. Vi vill också ordna sådana aktiviteter att alla som vill kan delta och inte behöver avstå från på grund av stora deltagarkostnader. Sponsringar och donationer är viktiga för föreningen eftersom man med hjälp av det kan ordna trevlig sysselsättning som är gratis för medlemmarna.

– För oss är allt stöd välkommet, eftersom vi vill hålla medlemsavgifterna låga för att de inte ska bli ett hinder för att delta i vår verksamhet och få stöd i den livssituation man befinner sig i. Med donationer och sponsring ordnar vi till exempel varje år en jullunch till föreningens medlemmar med familjer. De somriga veckoslutsresorna till Käringsunds stugby med tillhörande pizzabuffé är verkligen efterlängtade bland våra medlemmar, berättar föreningens viceordförande Solveig Tikander.

En veckoslutsresa till stugbyn i Käringsund

År 2021 fick Pusselfamiljen en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Pengarna från kampanjen användes till att en veckoslutsresa för föräldrar och barn. Föreningen har redan i många år åkt på en somrig veckoslutsresa till stugbyn i Käringsund på Eckerö. Syftet med resan är att skapa fina minnen och möjliggöra en sommarlovsresa för sina medlemmar. Det ordnas inget speciellt program för helgen utan tanken är att kunna umgås fritt och koppla loss från vardagen. Helgen är också ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor, så som Catarina Franzas berättar om sin första resa till Käringsund: ”När jag första gången åkte till Käringsund med mina två döttrar för ett veckoslut, frågade en av dem från baksätet på bilen att vad vi ska göra när vi kommer fram när vi inte känner någon. När vi kom fram ställde vi oss i kön till pizzabuffén och mina barn hittade direkt någon att prata med och likaså jag. Hela helgen lekte barnen tillsammans med sina nya kompisar. Den här resan var den första av många.”

Och det är just samhörigheten som hörs i medlemmarnas berättelser Här förstår man varandra och kan prata om vardagens utmaningar och glädjeämnen med personer i samma situation. Viktigast är ändå glädjen över att kunna umgås med barnen och skapa dem trevliga minnen. I en helg på Käringsund ingår strandlekar, simning, trampbåtar och en hel massa utomhusvistelse och sköna stunder.

Barn och unga i centrum

Liksom för Pusselfamiljen är det också viktigt för vårt handelslag att vara med och stödja barn och ungas verksamhet. Varuboden-Oslos förvaltningsråd har under många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och med hjälp av den har man stött olika slags verksamhet. Pusselfamiljen vill genom sin verksamhet stödja ensamstående familjer och erbjuda kamratstöd och trevliga aktiviteter. En trygg miljö för tillväxt, socialt umgänge med jämnåriga och gemensamma fritidsaktiviteter stödjer barn och unga att bättre klara av världsomvälvande händelser. Föräldrar som mår bra tryggar en balanserad tillväxt för sina barn.

– Vi hoppas att vi med vår verksamhet kan stötta ensamstående föräldrar i att orka med vardagen och samtidigt erbjuda barn och unga möjlighet att delta i olika aktiviteter tillsammans med sina familjer, vara del av en grupp och uppleva glädjestunder tillsammans med andra, säger Solveig Tikander.

Drygt 20 procent av ålänningarna är ensamstående föräldrar till barn under 18 år och Pusselfamiljen är en rätt så aktiv förening. Det finns behov för den här verksamheten och, som medlemmarna berättar så krävs det inte så mycket för att kunna skapa en lättare vardag och positiva minnen.

 

Pusselfamiljen rf.

Plats: Åland

Grundat: 1996

Cirka 300 medlemmar

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Med donationen ordnade man en veckoslutsresa till Käringsund för föräldrar och barn

 

 

 

Vårt verksamhetsområdes barn och unga i centrum 

Vårt handelslag vill vara med och stöda speciellt verksamhet riktad till barn och unga på sitt eget verksamhetsområde. Varuboden-Oslas förvaltningsråd har redan många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och nu är det femte året i ordningen. Vi strävar efter att rikta stödet till ett brett spektrum av föreningar och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka välmående för barn och unga i området. Årets donation, 100 000 euro delas ut till verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Vi prioriterar projekt som når ett stort antal barn och unga.

”Jag är glad att Varuboden-Osla, som är handelslaget på vårt område, har möjlighet att stödja arbete bland barn och unga. Jag hoppas att så många föreningar som möjligt på verksamhetsområdet utnyttjar denna fantastiska möjlighet och att också kunskapen om handelslagets verksamhet och förmåner samtidigt ökar”, säger förvaltningsrådets ordförande Leena Munter-Ollus.

Just nu är det extra viktigt att stödja verksamhet riktad till barn och unga. De senaste årens händelser, coronan och kriget i Ukraina, har påverkat oss alla, speciellt barn och unga. En trygg tillväxtmiljö, social interaktion med jämnåriga och gemensamma fritidsaktiviteter stöder dem att bättre klara av omvälvande händelser i världen. Vi hoppas att vi med kampanjen kan stödja barn och ungas möjligheter att delta i olika aktiviteter, få känna samhörighet och uppleva glädjestunder tillsammans med andra. Att stödja barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av förebyggandet av psykiska problem och det ger barn och unga vägledning och verktyg för framtiden.

 

Många slag av verksamhet 

Ansökningstiden börjar 15 augusti och tar slut 18 september. Alla ansökningar görs via ett elektroniskt ansökningsformulär som finns på vårt handelslags webbplats.

Donationen delas ut till verksamheter som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets verksamhetsområde. Bidrag inte kan sökas av politiska partier, kommuner, städer eller församlingar.

Beslut om mottagare av donationen fattas av handelslagets förvaltning. Donationsmottagarna meddelas under oktober 2022 och då utbetalas också donationerna.

– Vi hoppas att så många av våra lokala föreningar som möjligt är aktiva och ansöker om bidrag och att vi på det sättet tillsammans kan arbeta för att stöda barns och ungas välmående, säger Leena Munter-Ollus.

Ytterligare information: Det egna området till godo

Grillade delikatesser hör till midsommaren

Nu tillreds det förutom det traditionella kött och korv också fisk och skaldjur, och grönsaker och frukt på grillen.  I våra matbutiker finns det ett stort urval läckerheter till grillen och de professionella försäljarna på Smaktorget i S-market Jomala ger tips och recept till grillning. Nu tillreder vi allt oftare förutom huvudrätt också förrätt och dessert på grillen. Biffar, fisk, kyckling och korv får allt oftare sällskap på grillen av grönsaker och frukter. Under senare år har urvalet av olika grillostar ökat i marketarna i vårt handelslag. Primörer, potatis, kål, sparris, majs, zucchini, aubergine och olika frukter är allt sådant som finländarna allt oftare grillar. Veganska och vegetabiliska alternativ blir allt populärare och utbudet har också ökat.

En stor ändring i grillning är också den växande trenden att grilla frukter och grönsaker. Säsongens primörer är goda birätter och det räcker med en skvätt olja och lite salt som krydda. Grönsaker är mångsidiga att grilla; trä dem på spett, linda in i en bit folie eller glödstek dem.  Grillad hjärtsallad var en av förra sommarens nya favoriter att grilla.

Midsommarvimmel i butikerna

En av sommarens största mathögtider, midsommaren har enligt tradition också varit en av de brådaste helgerna i våra matbutiker. Torsdagen har visat sig vara den dag då de flesta besöker butikerna även om våra butiker betjänar kunderna under hela midsommaren. För att göra handlandet smidigare håller butikerna längre öppet inför midsommar.

Från det mångsidiga sortimentet är det lätt för var och en att plocka sina egna favoriter till midsommarbordet i sin kundkorg.  De kunniga försäljarna vid Smaktorget i S-market Jomala ger tips och recept till grillning. En smaklig måltid avslutas med sommarens första jordgubbar, som tack vare det varma vädret mognar lagom till midsommar.

Samvaro och semestrande

På midsommaren finns det gott om tid att pröva på olika sommaraktiviteter tillsammans med familj och vänner. I våra matbutiker finns olika sommarspel och uteleksaker för barn som exempelvis såpbubblor och sandleksaker. För dem som gillar ett lite lugnare program finns det i våra butiker också mycket sommarläsning.  I hängmattan eller på bryggan kan man i midsommartider med fördel försjunka i nya äventyr.

 

Varuboden på Åland önskar en trevlig midsommar.

 

Bjudningar till mors dagen – plocka de bästa ingredienserna och tipsen från våra matbutiker

Ett av de bästa sätten att komma ihåg mamma är att tillreda hen en god middag, baka hen en god tårta eller ett bakverk. Matpresenter är också populära sätt att komma ihåg någon med på mors dagen.

I S-market Godby, S-market Jomala och Varuboden City hittar du ett brett sortiment av mat och råvaror till alla mors dag. Om du vill komma enkelt undan på mors dagen kan du till exempel handla all mat färdig från Smaktorget i Jomala. Försäljarna vid Smaktorget hjälper dig gärna och det lönar sig att fråga tips och recept av dem.

Blommor i de vackraste färger

Blommor är en av de mest populära presenterna för mors dagen. I matbutikerna finns det ett brett urval av vackra buketter och krukblommor och också enskilda snittblommor till mors dag. Mors dagens absoluta favorit är krukrosen, som finns i otaliga färger och storlekar. I Trädgårdshörnan i S-market Godby har också härliga ampelblommor och annat för trädgården. Kanske du överraskar mamma med något från Trädgårdshörnan i år.

Allt till en vacker dukning och de bästa presenterna

Det lönar sig att satsa på en vacker dukning för att skapa en något festligare stämning. I matbutikerna i vårt handelslag finns ett stort urval servetter, ljus och dekorationer och med dem skapar du snabbt feststämning i ditt hem. Personalen har också plockat fram en massa presenttips i butiken. Du hittar de bästa gåvorna till mors dag på samma gång du går och handlar annat du behöver för dagens förberedelser.

Trevlig mors dag!