Enkelt att återvinna

Den 18.3 firar vi den internationella återvinningsdagen. Det är enkelt att återvinna förpackningar när man går och handlar till S-market Jomala eftersom det finns en ekopunkt på deras gård. Till ekopunkten kan man föra kartong, metall, glas och papper. Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar.

En del av avfallet är speciellt skadligt för miljön. Därför är det viktigt att det inte hamnar i blandavfallet. Sådant avfall är till exempel elektronikbatterier, batterier och el- och elektronikavfall. Våra kunder kan fritt returnera små el- och elektronikapparater, som till yttermåttet är under 25 centimeter, alltså till exempel lysrörslampor, lysrör, hårtorkar och kaffebryggare till butikerna. Under 1000 kvadratmeter stora matbutiker utgör ett undantag. Små butiker kan inte ta emot apparater, eftersom till exempel lysrörslampor som inte längre används inte kan förvaras i en livsmedelslokal på ett säkert eller hygieniskt sätt.

– Vår personal är medveten om miljö- och återvinningsfrågor. Vi har utbildat personalen i små butiker att de ska hänvisa kunder till närmaste regionala återvinningspunkt som upprätthålls av producenter eller kommuner och som tar emot apparaterna, säger markethandelns branschdirektör Bengt Vinberg.

Speciellt aktiva är kunder att återvinna flaskor och burkar. I S-market Godby, S-market Jomala och Varuboden City finns återvinningsställen för plastflaskor och burkar med pant. Ofta tar automaterna också emot flaskor och burkar utan pant.

Förpackningsreformer sparar på naturen

Förpackningsreformer görs kontinuerligt i hela S-gruppen och det hjälper sorterings- och återvinningsjobbet för kunderna i vårt handelslag. Med förpackningsreformerna strävar man till exempel efter att förbättra återvinning av förpackningar, minska mängden plast som används i förpackningar och öka användning av återvunnet material.

Det väsentliga med att förnya förpackningar är också det att förpackningarna ska skydda produkten och förbättra hållbarheten och minska mängden svinn. I nya förpackningar strävar man också efter att använda alltmer återvunnet material. Utöver alla förnyelser trycker man på alla förpackningar till S-gruppens egna varumärken alltid lättlästa sorteringsanvisningar, som underlättar kundernas jobb när de sorterar förpackningar till återvinning.

Återvinn behändigt på samma gång du handlar!

Glädje, sammanhållning och deltagande

IFK Mariehamn Fotboll rf är en av Ålands största idrottsföreningar. Föreningen har cirka 500 spelare och 80 tränare. I föreningen spelar 20 pojk- och flicklag och ett damlag. Av dessa har fotbollslaget P08 tränat tillsammans redan i åtta år nu. Det finns närmare 20 spelare i laget, och pojkarna som nu är 14-åringar har spelat tillsammans sedan de var sex år gamla. Under denna tid har laget sammansvetsats och på planen delas både glädje och sorg.

– Pojkarna har spelat tillsammans så länge nu att samspelet går som på dans. Här uppmuntrar man alltid varandra och kämpar på för samma mål. Vi uppmuntrar också unga spelare att delta i mångsidig träning och vi vill också ge utrymme för annan slags idrott. På det sättet kan de unga utvecklas i sin egen takt och träna på fysik såväl som andra samarbetskunskaper, säger lagets tränare John Boman.

Laget tränar tillsammans fyra gånger i veckan och på helgerna har de matcher. De tränar utomhus året runt. Laget lotsas av Johan Carlsson, som har huvudansvaret för tränandet, och han får hjälp av Michael Gunell och John Boman. Från måndag till torsdag tränar pojkarna och när vi besökte dem i slutet av maj bestod övningarna av teknikövningar och i slutet spelade de också en match mot varandra. Tränaren Johan delar upp spelarna i grupper med ungefär fyra personer. I grupperna finslipar de olika tekniker och Johan kämpar på hela tiden. Som utomstående ser man bra att de har tränat redan länge tillsammans eftersom samarbetet löper smidigt och om någon skadar sig så finns där genast en annan spelare som tar platsen. På den stora planen tränar också många andra lag på samma gång.

Meningsfull fritidsaktivitet

Föreningens huvudsyfte är att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter för pojkar och flickor i en trygg miljö. Här har alla utrymme att växa och utvecklas som spelare i sin egen takt. Träningsverksamheten är indelad i knattefotboll och ungdomsfotboll. Knattefotbollen börjar vanligtvis i 5–6 års ålder som lekar. Då försöker man med hjälp av lekfulla aktiviteter väcka barns intresse för sport och fotboll, samtidigt som de lär sig att ta hänsyn till andra spelare och respektera enkla regler. Förståelse av spelet utvecklas genom övningar och lek. Alla har också rätt till samma mängd speltid oavsett skicklighet. I övergången till ungdomsfotboll fäster man allt mer uppmärksamhet vid teknik. Samarbetsförmåga och respekt för andra som spelare är ändå hela tiden starkt närvarande.  Ju fler äldre spelare det gäller, desto mer erbjuds de också extra träningstid och mer speltid, om det finns en karriär som fotbollsproffs i sikte.

Måttliga prisnivåer med sponsring

Vårt handelslag vill på sitt eget verksamhetsområde vara med och stöda den här typen av verksamhet för barn och unga. Genom sponsring är vi delaktiga i att stöda sådan lokal verksamhet som berör våra ägarkunder och engagerar en så stor skara barn, unga och familjer som möjligt — både inom idrott, kultur och samhällelig verksamhet. År 2022 sponsrade vårt handelslag IFK Mariehamn Fotboll r.f.:s pojklag. Med hjälp av sponsring har träningsrelaterade avgifter kunnat hållas måttliga och man har kunnat skaffa enhetliga träningsdräkter till laget.

 

IFK Mariehamn

Plats: Mariehamn

Grundat: 1919

Varuboden-Osla är med och sponsrar verksamheten

Sponsring har möjliggjort måttliga deltagaravgifter

En säker arbetsmiljö och miljö att handla

I våra enheter ska riskfaktorer tas bort eller minimeras så att inte medarbetarnas hälsa och säkerhet äventyras. Trygghet är små kontinuerliga handlingar i vardagen, omsorgsfullhet och noggrannhet. Utöver dessa utförs naturligtvis bl.a. lagstadgade arbetsplatsutredningar och myndighetsbesiktningar.

– I enheterna kontrollerar man att förhållandena och apparaterna är i skick. Med en långtidsuppföljning kan man förbättra arbetsförhållandena nämnvärt.  I samarbete med medarbetarna hittar man bristerna i arbetssäkerheten på enheterna och kan åtgärda dem. Sådant kan vara till exempel skräp eller ledningar som ligger på golven, trasiga dörrar eller sådana apparater som har orsakat risksituationer på flera enheter. Man ska i första hand sträva till att korrigera de brister som har konstaterats och i andra hand varna för faran, säger arbetarskyddsfullmäktige Taina Alatalo.

Varje medarbetare är också själv skyldig att följa säkerhetsanvisningarna och beakta riskfaktorer. Brister som upptäcks ska anmälas till chefen eller arbetarskyddsfullmäktig. Renligheten i enheterna och att ta hänsyn till och åtgärda brister och fel minskar också risken för skador för kunder som handlar i enheten.

I vårt handelslag har vi också säkerhetsronder som görs fyra gånger i året på varje enhet. Säkerhetsronderna är ett strukturerat sätt att observera säkerhetsfrågor och å andra sidan lär sig personalen att se på sin arbetsplats ur ett säkerhetsperspektiv, kontinuerligt vid sidan om annat arbete, innan olyckor inträffar.

En hjärtstartare kan rädda upp till 75 procent av personer som drabbas av hjärtattack

En hjärtstartare dvs. en defibrillator eller “deffa” eller “defi” är en apparat med vilken man kan hjälpa en person som har fått en hjärtattack. Det finns hjärtstartare på offentliga platser som till exempel flyg- och järnvägsstationer, köpcentrum, idrotts- och simhallar, teater- och konsertsalar och företags egna lokaliteter. Vårt handelslag har på förvaltningsrådets initiativ redan för ett antal år sedan beslutat att investera i hjärtstartare på vårt handelslags enheter. Det här har konkret inneburit att det till våra butiker runt om på vårt verksamhetsområde har införskaffats hjärtstartare med medel från förvaltningsrådets bruksfond. För närvarande finns det hjärtstartare i S-market Godby och S-market Jomala.

Våra butiker besöks av många mänskor och då finns det en risk att någon får ett sjukdomsanfall. När kunderna och personalen vet var det finns en hjärtstartare får man den snabbt på plats. Det kan också uppstå en situation nära affären eller med personer som jobbar eller besöker andra företag i samma byggnad. Då kan man hämta hjärtstartaren och med hjälp av den rädda ett mänskoliv.

Förutom apparater som ökar säkerheten utbildas också personalen i vårt handelslag i första hjälpen-frågor och att fungera i undantagssituationer. Under utbildningarna får man genom olika övningar lära sig bl.a. brandsläckning, att fungera i hotfulla situationer, att ge första hjälpen då någon är medvetslös och första hjälpen vid sådana situationer där en person är livlös, med andra ord återupplivning och användning av hjärtstartare.

 Vi önskar er en trygg 112-dag!

 

 

På följande enheter  finns det en hjärtstartare:

S-market Jomala

S-market Godby

På S-market Jomalas parkeringsplats finns nu en ny laddstation för elbilar. Vid stationen finns plats att ladda sex bilar samtidigt, av laddningsplatserna är två så kallade basladdningsplatserna och fyra effektiva laddningsplatser med en maxeffekt på 100 kW.

Många bilister är vana vid att använda ABC-mobilappen när de tankar, och också när man laddar elbilen betalar man med ABC-mobilen. Laddningsplatsen väljs utgående från en tydlig numrering och man gör på samma sätt som när man tankar bränsle. ABC-mobilen är det enda sättet att betala för en ABC-laddning, så inga andra metoder för autentisering krävs. På ABC-laddstationerna används en prissättning som baserar sig på kilowattimmar, kunden betalar alltså endast för den el hen har laddat. Ägarkunderna får också Bonus på laddningen, precis som på bränsle.

 

Är ABC-mobilen en ny bekantskap för dig? Här hittar du frågor och svar om hur du tar i bruk ABC-mobil.

Vad är ABC-mobil?

ABC-mobil är S-gruppens egen mobilapp som förenklar bilisternas vardag. Med appen kan du betala för tankning och och för laddning. Du kan också följa upp den genomsnittliga bränsleförbrukningen för en bil och se vilka tjänster ABC-stationerna erbjuder.

Hur byter jag språk i ABC-mobil?

ABC-mobil finns på finska och svenska. Du kan byta språk via din profil i appen.

Vad är ABC-mobiltankning?

Mobiltankning är ett ännu enklare, snabbare och smidigare sätt att tanka, eftersom du kan betala för tankningen med hjälp av din smarttelefon. Du behöver inte mata in din PIN-kod eller ta fram ditt betalkort vid tankautomaten, utan betalningen debiteras det Visa-, MasterCard- eller S-Business-kort som du har registrerat i ABC-mobil. Du kan betala för tankning med ABC-mobil på nästan alla ABC-stationer.

Hur tar jag i bruk ABC-mobil? Kostar det att använda tjänsten?

ABC-mobil är en kostnadsfri tjänst. Du kan ladda ned appen ABC-mobil i antingen App Store eller Google Play. Du hittar den med namnet ”ABC-mobiili”.

Som ägarkund samlar du Tankningsbonus för mobiltankning och mobilladdning genom att registrera dig i tjänsten med dina webbankskoder eller din S-kod. När du har registrerat dig kan du lägga till ett Visa-, MasterCard- eller S-Business-kort. När du betalar för dina inköp med S-Förmånskortet får du också betalningssättsförmån.

Hur fungerar mobiltankning och mobilladdning i ABC-mobil?

När du öppnar appen identifierar ABC-mobil automatiskt på vilken ABC-station du är med hjälp av platstjänsterna i din telefon. Kör till en ledig tankautomat eller laddningsplats och välj motsvarande mätarnummer i appen. Du betalar enkelt med det betalkort som du har angett i appen och sedan kan du börja tanka. Transaktionen sker med andra ord snabbt och smidigt medan du sitter kvar i bilen. Du behöver bara kliva ur bilen för själva tankningen.

Är det numera tillåtet att använda mobiltelefon på tankningsområdet?

Av säkerhetsskäl ska man inte hantera sin mobiltelefon på tankningsområdet, eftersom det finns brandfarliga ämnen i närheten. Under själva tankningen behöver du inte din mobiltelefon, utan kan lämna den i bilen.

Totalt ungefär 300 000 € i bidrag till lokala aktörer år 2022 

Handelslaget Varuboden-Osla vill på sitt eget verksamhetsområde, d.v.s. i östra och västra Nyland och på Åland, vara starkt närvarande i lokala aktörers och människors vardag.  Via sponsoravtal delar vi årligen ut ca 200 000 euro till idrotts- och kulturföreningar samt samhällelig verksamhet på det egna området. I år ordnade vi därtill redan för femte gången kampanjen Det egna området till godo och med donationerna vill vi stöda lokal allmännyttig verksamhet, som så många barn och unga på området har nytta av.  Totalt 100 000 euro delades ut genom kampanjen Det egna området till godo. Donationssummorna varierar från 500 euro upp till 5000 euro.

Ett glädjande stort antal ansökningar och närmare 64 nya lokala donationsmottagare  

Inom utsatt tid kom det in 356 ansökningar. Medlemmarna i handelslagets fullmäktige och förvaltningsråd valde 64 donationsmottagare bland de här. I ansökningarna hade man beaktat väl verksamhet som riktar sig till barn och unga och som förebygger mobbning och förhindrar utslagning. Ett stort antal av de projekt som det ansöktes bidrag för involverar också ett stort antal barn och unga.

– Jag är mycket stolt och glad över att Varuboden-Osla som ett lokalt handelslag vill och kan stödja aktiviteter för barn och unga inom sitt område. Donationerna stöder konkret välbefinnandet på området och verkningarna sträcker sig från barn och ungdomar också till deras närmaste, säger förvaltningsrådets ordförande Leena Munter-Ollus.

I ansökningarna betonas motion, kultur och djur och natur. Ansökningarna visade hur mångsidig verksamhet olika föreningar och samfund ordnar på vårt handelslags verksamhetsområde. Barn och unga behöver, särskilt i osäkra tider, ledda och meningsfulla aktiviteter med jämnåriga. Gemensamma fritidsaktiviteter stöder dem för att bättre hantera händelser som innebär omvälvningar i världen. Teaterföreställningar, utveckling av lokaliteter för unga och dans- och fotbollshobbyer för att bara nämna några av de aktiviteter som kommer att ordnas för barn och unga på vårt område under det kommande året. Lokala föreningar och samfund gör verkligen ett värdefullt arbete bland barn och unga och det är viktigt för vårt handelslag att vara med och stödja denna typ av verksamhet. Med kampanjen Det egna området till godo kan vi tillsammans med lokala föreningar möjliggöra 64 olika evenemang eller annan slags verksamhet.

Under oktober ordnar vi Det egna området till godo-donationstillfällen områdesvis. Donationstillfällen hålls i Karis, Kyrkslätt, Borgå och på Åland och alla donationsmottagare och lokala mediarepresentanter är inbjudna.  

Donationsmottagare 2022:

Åland

Ålands 4H-distrikt r.f.
FC Åland
Ålands handikappförbund
Vuxna på stan r.f.
Ålands Autismspektrumförening r.f.
Hembygdens väl i Kumlinge

 

Askola

Hyvinvoinnin Alkemia Oy
Askolan yläkoulun vanhempainyhdistys ry
Monninkylän vanhempainyhdistys ry

 

Hangö

Hangon erilaiset oppijat ry
Hangö Segelförening rf
Hangö Power Team rf

 

Ingå

Degerby daghems föräldraförening rf
Ingå 4H r.f
Degerby Hem och Skola rf.

 

Grankulla

Barnavårdsföreningen i Finland rf
Grankulla Scoutkår
Kauniaisten kouluyhdistys ry

 

Lappträsk

Lapinjärven alakoulujen vanhempainyhdistys ry
Östnylands 4H r.f.

 

Lovisa

Lovisa Gymnastikförening r.f.
Sävträsk Hem och skola r.f
Valkon kyläyhdistys ry – Valkom byaförening rf
Loviisan Toiminnallinen Urheilu ry
Harjurinteen koulun tukioppilaat
Stödföreningen för Lovisa Konst
Mannerheims barnskyddsförbunds Lovisa förening
Koskenkylän koulun vanhempainyhdistys ry
Föräldraföreningen vid Hembacka daghem
Liljendal IK, Friidrott

 

Borgnäs/Pukkila

Partiolippukunta Pornaisten Solmu ry.
Pukkilan Nuorisoseura ry

 

Sjundeå

Södra Sjundeå Ungdomsförening Borgvik
Västra Sjundeå Ungdomsförening
Sjundeå IF

 

Sibbo

Lilla Villanin ystävät ry
Sipoo-Sibbo Zontakerho ry; Sipoo-Sibbo Zontaklubb rf
Barnavårdsföreningen i Finland rf
Skidsektionen/ Sibbo Vargarna
Hem och Skola vid Kungsvägen i Sibbo rf

 

Borgå

Taidetehtaan Tanssikoulu
Kevätkummunkoulun vanhempainyhdistys
Kaarenkylän päiväkodin vanhempainyhdistys ry
Porvoon vanhempainyhdistykset ry Föräldraföreningar i Borgå rf
Eklöfska Hem och Skola rf
Kulloon koulun vanhempainyhdistys ry
Kerkkoon nuorisoseura
Föräldraföreningen för Huktis daghem – Huhtisten päiväkodin vanhempainyhdistys rf

 

Kyrkslätt

Veikkolan Koti ja koulu – yhdistys ry
Sjökulla Hem och Skola förening rf
Nissnikun Koti- ja Kouluyhdistys ry.
Kasvun kokemus
Heikkilän koulun vanhempainyhdistys- HKV ry
Jokirinteen vanhempainyhdistys Kivat ry
Kantvikin Tulentekijät ry

 

Raseborg

MLL Karjaan yhdistys ry
Västnyländska kultursamfundet r.f. /Luckan
Hem och skola vid Billnäs skola rf
Osuuskunta Hub Feenix
Raseborgs 4H
Iheart Finland rf
Pohjan kirkonkylän kyläyhdistys ry, Pojo kyrkoby byförening rf
EIF idtottsförening rf.
Höjdens Hem och skola r.f.

Att minska på svinn är en del av butikens vardagsrutiner

I butikens vardag minskar man svinnet genom att dagligen följa upp datum i synnerhet på sådana produkter som lätt blir skämda. Grundprincipen för att plocka upp varor i hyllan, nya produkter längst bak och äldre fram, är fortfarande ett rättesnöre i kampen mot svinn. Man fäster uppmärksamhet vid förvaring av produkter; rätt ljus och temperatur inverkar på hur produkterna håller.

– Att hantera matsvinn är en naturlig och viktig del av våra rutiner. Vi håller matsvinnet i schack exempelvis genom att vi säljer produkter som närmar sig sitt bäst före-datum till rabatterat pris och vårt kontinuerligt ökade samarbete med organisationer som tar emot matdonationer. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet för att minska på matsvinnet. Vårt mål är att få mängden bioavfall att bli noll, säger regionschef Annina Kallinen.

Matbutikernas utmaning är balansgången mellan att ha en ständig tillgång på produkter och kundernas allt mer differentierade behov.  Det utbud som de enskilda butikerna behöver för att svara på just sin egen lokala kundgrupps önskemål skiljer sig från varandra.  Ett sortiment som träffar rätt behöver inte nödvändigtvis betyda ett större sortiment än förut.

Det börjar med att förutspå åtgång 

En betydande del av arbetet med att minimera svinnet görs redan innan produkterna kommer till butikshyllorna och vi använder bland annat beställningssystem som stöder detta.

 – Det viktigaste är att förutsäga försäljningen med hjälp av data, dvs. att beställa den mängd produkter som kommer att säljas. Det här är en kontinuerlig balansgång. Vi följer upp beställningar och saldon, och varje gram svinn vi registrerar, så att vi vet var svinnet uppstår, säger Kallinen.

I vårt handelslag har vi i flera år följt en strikt policy för svinnhantering och vi har lyckats minska andelen svinn på vårt handelslags område till i genomsnitt 1,8 procent av markethandelns totala försäljning. Rödmärkta produkter och svinn- och brödisprodukter är populära. Enbart med Svinn-lådorna och Brödis-påsarna har vi halverat mängden bioavfall i våra marketar. I takt med att prisnivån stiger fäster man alltmer uppmärksamhet vid svinn.

Vid sidan av det här beaktar man också produktplatser och vilket ställe på hyllan som säljer bäst.

– Vi följer upp produktåtgången ännu noggrannare än tidigare, och så kallade hyllvärmare måste bort. Vissa produkter kan också finnas till försäljning enligt säsong när det finns en verklig efterfrågan på dem”, säger Kallinen.

Rödmärkta produkter, Svinn-lådor och Brödis-påsar 

Den allmänna prisökningen återspeglas också i det faktum att olika svinnprodukter nu säljer ännu bättre än tidigare. Majoriteten av S-gruppens kunder säger att de köper rödmärkta produkter för priset, dvs. för att spara på matkostnaderna, men allt fler av dem väljer också rödmärkta produkter av ekologiska skäl och för att på ett konkret sätt bidra till att minska svinnet.

Produkter som riskerar att bli svinn har vi redan systematiskt i flera års tid sänkt priset på i vårt handelslag. Under den sista timmen butiken håller öppet under dagen får man på de hela 60 procent rabatt på de rödmärkta produkterna. På kvällen kan kunderna hitta superförmånliga produkter i sin kundkorg. De här produkterna har ett bäst före datum och sista användningsdag som närmar sig, men de kan ändå alldeles bra användas.

– Av de produkter som riskerar att bli svinn räddar kunderna mest förpackade fisk- och köttprodukter, så som laxfilé eller köttfärs, och bake off-produkter, som rispiroger, croissanter och köttpastejer, säger Kallinen.

Förutom rödmärkta produkter använder våra matbutiker många andra metoder för svinnhantering. Till exempel Svinn-lådor som säljs till ett fast pris och som innehåller t.ex. lätt skadade men fortfarande användbara frukter och grönsaker, eller Brödis-påsar, som innehåller bröd som närmar sig bäst-före-datumet. I butikerna är Svinn-lådor och -påsar samt Brödis-påsar fortfarande favoriter bland svinnprodukterna. Årligen säljs det tiotusentals Svinn-lådor och -påsar och Brödis-påsar och det här betyder på årsnivå över 100 000 kilogram enbart för Svinn-lådornas- och -påsarnas del. Nu har ändå försäljningsmängderna minskat, vilket är bra eftersom det visar att de beställningssystem vi använder fungerar. I år har kunderna på Åland köpt nästan 2 000 Brödis-påsar, och omkring 3 000 Svinn-lådor och -påsar plockades i kundkorgar och -vagnar.

– Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen.  Också Svinn-lådorna och -påsarna hör till de mest eftersökta produkterna i butikerna, säger Kallinen.

 En del doneras till mathjälp

Nästan 90 procent av vårt handelslags matbutiker skänker produkter, som ännu duger som livsmedel men inte kan säljas, till lokala välgörenhetsorganisationer. Mest mathjälp ges till församlingar och Finlands Röda Kors, som i sin tur delar ut det till behövande. Det frivilliga samarbetet med välgörenhetsorganisationerna har gått smidigt.   Vi har gett livsmedel till mathjälp redan över tio år.

– Via välgörenhetsorganisationerna riktas hjälpen jämlikt till dem som verkligen behöver den. På vårt breda verksamhetsområde finns otaliga samarbetspartners. Till mathjälp doneras sådana livsmedel som ännu är fullt konsumtionsdugliga till sitt bäst före-datum, men som av en eller annan orsak riskerar att bli osålda under sin hållbarhetstid, berättar Kallinen.

 

Tack för att ni minskar matsvinnet tillsammans med oss!

 

Svinn-lådor, Brödis-påsar och rödmärkta produkter

Det arbete som vi gjort i vårt handelslag för att minska på matsvinnet i våra matbutiker har gett goda resultat. Vi har hittat effektiva sätt att motarbeta svinn och nya utvecklas hela tiden. Det viktigaste är att göra prognoser på åtgång utgående från data och alltså inte beställa mer än man säljer. Det här är en kontinuerlig balansgång. Vi för statistik på varje gram som bokförs som svinn för att vi ska veta varifrån svinn uppstår. Mängden matsvinn i vårt handelslags matbutiker har minskat jämnt och vi har förbundit oss att minska matsvinnet från vår egen verksamhet. Vårt mål är att tillsammans med S-gruppen gå mot att halvera matsvinnet före 2030. I hela S-gruppen har matsvinnet i marketarna minskat 18 procent från 2014. Det är ett kontinuerligt arbete att minimera svinn, och en betydande del av det jobbet ser kunderna inte.

Vi minskar på svinn också på andra sätt och är en föregångare i det här inom markethandeln.  Redan under flera års tid har man fått köpa Svinn-lådor och Svinn-påsar samt Brödis-påsar i alla våra affärer.

– Brödis-påsarna är mycket populära och på många ställen säljs de slut redan under morgonen.  Också Svinn-lådorna och -påsarna hör till de mest eftersökta produkterna i butikerna. Då man köper frukter och grönsaker inverkar produkternas utseende och det hur färska de är på inköpsbeslutet, men de produkter som hamnar i Svinn-lådan är inte längre de bästa i dessa avseenden, men ännu fullt användbara.  Enbart med Svinn-lådor och Brödis-påsar har vi halverat mängden bioavfall i våra marketar, säger Varuboden-Oslas regionschef Annina Kallinen. Med Svinn-lådorna och -påsarna kan man också på ett enkelt sätt öka andelen frukt och grönsaker på sin egen tallrik.

Produkter som riskerar att bli svinn har vi redan  systematiskt i flera års tid sänkt priset på i vårt handelslag. Under den sista timmen butiken håller öppet under dagen får man på de hela 60 procent rabatt på de rödmärkta produkterna. På kvällen kan kunderna hitta superförmånliga produkter i sin kundkorg. De här produkterna har ett bäst före datum och sista användningsdag som närmar sig, men de kan ändå alldeles bra användas. Av de produkter som riskerar att bli svinn räddar kunderna mest förpackade fisk- och köttprodukter, så som laxfilé eller köttfärs, och bake off-produkter, som rispiroger, croissanter och köttpastejer.

 

Tillsammans med våra kunder jobbar vi för att minska på svinnet.

Den årliga Spillveckan firas 12–18 september. 

 

Det lönar sig alltid att läsa

I Europa är var femte 15-åring och nästan 55 miljoner vuxna fortfarande inte tillräckligt läskunniga. Det gör det svårare att hitta arbete och ökar risken för social utslagning. Det har gjorts många undersökningar om fördelarna med läsning. Att läsa högt påskyndar utvecklingen av barns läskunnighet. Det är också en viktig gemensam stund för barn och vuxna. Det lönar sig att fortsätta läsa högt också när barnet lärt sig att läsa själv. De tonåringar som har läst mycket har ett betydligt större ordförråd än sina jämnåriga som läser lite. Dessutom har man kunnat konstatera att förmågan att förstå andra utvecklas när man läser skönlitteratur. Det lönar sig också för äldre mänskor att läsa, eftersom läsning bromsar upp de nackdelar åldrandet medför. När man läser långa berättande texter aktiveras stora hjärnan.

Vårt handelslag uppmuntrar också till att utveckla läs- och skrivkunskaper och har till exempel genom kampanjen Det egna området till godo stött olika projekt som främjar läsfärdighet. En av de här är föräldraföreningen Porvoon Keskuskoulun vanhempainyhdistys i Borgå som främjar läsfärdighet med olika läsutmaningar och temamånader. År 2021 fick föräldraföreningen en donation som användes för att köpa bland annat bokpaket och ordna olika bokprojekt för skolan.  Till exempel biblioteksbesök och författarbesök uppmuntrar barn och ungdomar att läsa mer än vanligt. Tillgången till ett mångsidigt utbud av alternativ och olika texter är en viktig faktor för att stimulera barns och ungdomars intresse för läsning och uppmuntra dem att läsa.

Hitta ny läsning när du gör dina matinköp

I hyllorna i våra livsmedelsbutiker finns det också ett bra urval av tidskrifter och böcker. På samma gång du handlar mat kan du också behändigt plocka ner ny läsning för skymmande höstkvällar. Pocketböcker, tidskrifter, bilderböcker för att nämna några och här hittar du läsning i mångas smak.

Discgolf – en populär fritidsaktivitet

Discgolf har vuxit explosionsartat i popularitet. Grenen kom hit redan på 1980-talet, men det var först på 2000-talet som den blev en riktig hit bland både barn, ungdomar och vuxna. Åland har under de senaste åren verkligen satsat på discgolf. Det finns för tillfället 17 olika banor runt om på Åland och de har den största bantätheten i Finland.

Discgolf är en trevlig hobby, där man kan kombinera att röra sig utomhus och i naturen och ett intressant spel. Spelet kan spelas ensamt eller i grupp.

Discgolf är ett golfliknande spel som spelas på banor med 9 eller 18 hål. Reglerna är ganska enkla och syftet är att kasta en frisbee från startplatsen till en målkorg, som står på olika avstånd, med så få kast som möjligt. Det ideala antalet kast kan vara tre, fyra eller fem. Man börjar spelet med att kasta öppningskastet. Nästa kast görs alltid där det föregående kastet stannade. Den som har kommit igenom banan med minst kast har vunnit spelet.

Discgolfbanor med frivilliga krafter runt om på Åland

Ålands Discgolf grundades som en följd av coronapandemin. I april 2020, när nästan alla barn- och ungdomars hobbyer blev på paus på grund av undantagsförhållandena, uppstod idén att utöka nätverket av discgolfbanor och skapa meningsfulla aktiviteter för barn och ungdomar. På rekordtid byggdes nio nya banor på Åland och över 40 000 rundor spelades på dessa banor under 2020. Banorna finns i olika terränger och man kan spela nästan året runt. Discgolf samlar också ihop spelare i olika åldrar, och många tonåringars föräldrar har hittat en gemensam hobby för hela familjen just i den här sporten.

Vårt handelslag stödde år 2021 ungefär hundra samfund och föreningar med olika summor. Vi stöder i synnerhet sådana lokala föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och det är också särskilt viktigt för oss att verksamheten medför glädje för så många som möjligt. Discgolfbanorna på Åland är populära och erbjuder en gratis hobby. Ålands Disc Golf Förening har också donerat gratis discar till dem som behöver.

Ut i naturen

Discgolfbanorna finns på olika ställen i den skiftande naturen på Åland. En av huvudidéerna i projektet har också varit att få ut människor att njuta av naturen och röra på sig. Discgolf har blivit en spontan form av sport. Enligt en undersökning som genomfördes 2020 hade 28 procent av alla ålänningar spelat discgolf minst ett par gånger under det året. Ur en hälsosynpunkt har projektet varit mycket framgångsrikt.

Discgolfbanorna har medfört meningsfulla aktiviteter för den lokala befolkningen men också från turister som reser dit från fastlandet.

 

Ålands Disc Golf Förbund

Plats: Åland

Grundat: 2020

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Donationen användes för att bygga Västerkalmare discgolfbana invid Mariehamn.

Kamratstöd och att göra saker tillsammans

Föreningen Pusselfamiljen har verkat på Åland från 1996 och föreningens syfte har varit att samla ensamstående föräldrar. Föreningen har närmare 300 medlemmar. Syftet med verksamheten är att erbjuda kamratstöd och att göra saker tillsammans. Vardagen för en ensamstående förälder är inte alltid lätt när ansvaret för ekonomi och barn ligger på en person. Pusselfamiljen vill ändå jobba utgående det positiva. Trots utmaningarna vill vi ge barn upplevelser tillsammans med sina föräldrar. Några gånger i månaden samlas de som vill till gemensamma fikakvällar i föreningshuset i Mariehamn. De vuxna får sitta och prata med varandra och barnen får leka tillsammans och de har en barnledare som ser efter dem. Grundtanken med verksamheten är densamma som i slutet av 1990-talet, och de varje månad återkommande fikaträffarna är en del av föreningen, även om de har flyttat från medlemmars hem till föreningshuset.

Under året ordnas det många olika aktiviteter, bland annat gympa, pulkaåkning, simning och bowling. Barnen är i olika åldrar och man strävar efter att planera aktiviteterna så att alla kan delta. Det har varit populärt med picknick i den närliggande naturen eller fisketurer. Vi vill också ordna sådana aktiviteter att alla som vill kan delta och inte behöver avstå från på grund av stora deltagarkostnader. Sponsringar och donationer är viktiga för föreningen eftersom man med hjälp av det kan ordna trevlig sysselsättning som är gratis för medlemmarna.

– För oss är allt stöd välkommet, eftersom vi vill hålla medlemsavgifterna låga för att de inte ska bli ett hinder för att delta i vår verksamhet och få stöd i den livssituation man befinner sig i. Med donationer och sponsring ordnar vi till exempel varje år en jullunch till föreningens medlemmar med familjer. De somriga veckoslutsresorna till Käringsunds stugby med tillhörande pizzabuffé är verkligen efterlängtade bland våra medlemmar, berättar föreningens viceordförande Solveig Tikander.

En veckoslutsresa till stugbyn i Käringsund

År 2021 fick Pusselfamiljen en donation via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo. Pengarna från kampanjen användes till att en veckoslutsresa för föräldrar och barn. Föreningen har redan i många år åkt på en somrig veckoslutsresa till stugbyn i Käringsund på Eckerö. Syftet med resan är att skapa fina minnen och möjliggöra en sommarlovsresa för sina medlemmar. Det ordnas inget speciellt program för helgen utan tanken är att kunna umgås fritt och koppla loss från vardagen. Helgen är också ett ypperligt tillfälle att träffa nya människor, så som Catarina Franzas berättar om sin första resa till Käringsund: ”När jag första gången åkte till Käringsund med mina två döttrar för ett veckoslut, frågade en av dem från baksätet på bilen att vad vi ska göra när vi kommer fram när vi inte känner någon. När vi kom fram ställde vi oss i kön till pizzabuffén och mina barn hittade direkt någon att prata med och likaså jag. Hela helgen lekte barnen tillsammans med sina nya kompisar. Den här resan var den första av många.”

Och det är just samhörigheten som hörs i medlemmarnas berättelser Här förstår man varandra och kan prata om vardagens utmaningar och glädjeämnen med personer i samma situation. Viktigast är ändå glädjen över att kunna umgås med barnen och skapa dem trevliga minnen. I en helg på Käringsund ingår strandlekar, simning, trampbåtar och en hel massa utomhusvistelse och sköna stunder.

Barn och unga i centrum

Liksom för Pusselfamiljen är det också viktigt för vårt handelslag att vara med och stödja barn och ungas verksamhet. Varuboden-Oslos förvaltningsråd har under många år ordnat kampanjen Det egna området till godo och med hjälp av den har man stött olika slags verksamhet. Pusselfamiljen vill genom sin verksamhet stödja ensamstående familjer och erbjuda kamratstöd och trevliga aktiviteter. En trygg miljö för tillväxt, socialt umgänge med jämnåriga och gemensamma fritidsaktiviteter stödjer barn och unga att bättre klara av världsomvälvande händelser. Föräldrar som mår bra tryggar en balanserad tillväxt för sina barn.

– Vi hoppas att vi med vår verksamhet kan stötta ensamstående föräldrar i att orka med vardagen och samtidigt erbjuda barn och unga möjlighet att delta i olika aktiviteter tillsammans med sina familjer, vara del av en grupp och uppleva glädjestunder tillsammans med andra, säger Solveig Tikander.

Drygt 20 procent av ålänningarna är ensamstående föräldrar till barn under 18 år och Pusselfamiljen är en rätt så aktiv förening. Det finns behov för den här verksamheten och, som medlemmarna berättar så krävs det inte så mycket för att kunna skapa en lättare vardag och positiva minnen.

 

Pusselfamiljen rf.

Plats: Åland

Grundat: 1996

Cirka 300 medlemmar

Fick år 2021 motta en donation via kampanjen Det egna området till godo

Med donationen ordnade man en veckoslutsresa till Käringsund för föräldrar och barn