Under coronapandemin har speciellt barn och unga lidit mycket på grund av att hobbymöjligheterna drastiskt minskade. För många familjer kan barnets hobby också annars vara en jättestor ekonomisk investering, och alla barn och unga har inte jämlika möjligheter att delta i någon hobbyverksamhet på fritiden som sina jämnåriga. Därför har det varit speciellt viktigt för vårt handelslag att stöda de aktörer som ordnar hobbyverksamhet som riktar sig till barn och unga. Vi strävar efter att rikta stödet till olika organisationer och aktörer på hela vårt handelslags verksamhetsområde och på så sätt öka på barns och ungas välmående på verksamhetsområdet. Vi sponsrar många idrottsföreningar, scoutorganisationer, musik- och teaterföreningar.

Vi hoppas att vi med våra sponsringar kan stöda barn och ungas jämlika möjligheter att ha hobbyer, vara del av en grupp och få uppleva trevliga stunder med idrott och kultur. Att stöda barn och ungas delaktighet och styrkor är också en del av arbetet för att förebygga problem med den mentala hälsan, och att ge barn och unga råd och verktyg inför framtiden.

 

Trevlig barnkonventionens dag.

Läs mer om vår sponsring: Sponsring

I nästan ett och ett halvt års tid har Finland levet i skuggan av coronapandemin. Också inom handelsbranschen har den avvikande situationen märkts i kundernas köpbeteende, allt från hamstringen under de första dagarna till ett ökat intresse för näthandel.

Därför började Varuboden-Osla raskt utveckla nya serviceformer såsom att öppna en timme tidigare för personer som hörde till en griskgrupp. Riskgruppstimmen blev snabbt mycket populär.

– Vi ville också svara mot kundernas önskemål att sköta sina uppköp hemifrån, berättar branschdirektör Bengt Vinberg på Varuboden- Osla. Då valde vi att börja samarbeta med flygplatsparkeringsbolaget GoParking, som tog hand om plocknings- och hemleveranstjänsten. I samarbete med dem kunde vi starta tjänsten snabbt och erbjuda alla våra kunder på hela vårt verksamhetsområde samma tjänst.

– Samarbetet med Varuboden-Osla startade snabbt och effektivt, och vi har flexibelt utvecklat tjänsterna efterhand som efterfrågan ökat, säger Jesse Paananen på GoParking. Det har varit intressant att vara med om ett sådant brytningsskede inom mathandeln, och samtidigt har vi fått vara med och betjäna en stor mängd kunder, som inte har haft möjlighet att göra butiksbesök, med hemleveranser.

Under våren utvidgades tjänsten också till Åland, när pandemisituationen förvärrades där. Nu när sommaren närmar sig och koronasituationen så småningom förbättras, har det blivit dags att utvärdera situationen på nytt och GoParking kommer att koncentrera sig på sin egentliga affärsverksamhet, flygplatsparkering.

Också en annan coronainnovation, riskgruppstimmen, upphör från början av augusti.

– När vaccinationstäckningen ökar, minskar behovet av riskgruppstimmen, konstaterar Bengt Vinberg. Vi kommer ändå inte att helt återgå till de öppettider vi hade före pandemin, utan i en del enheter har öppettiderna redan förlängts och i en del kommer de att förlängas från början av augusti. Många av de saker vi har tagit in under coronapandemin, t.ex. plexiglas vid kassorna, har säkert kommit för att stanna och vår prioritet är fortsättningsvis att både våra kunder och vår personal ska känna sig trygga i våra enheter.

Handelslaget Varuboden-Osla har redan i flera års tid uppmuntrat sina medarbetare att också ta arbetsskift på andra enheter än den egna. Tanken har varit att stärka mångkunnande, erbjuda deltidsanställda extra timmar och att hjälpa till där behovet av extrahjälp har varit störst. Tack vare det här har det nu under coronatiden inte funnits något behov av att permittera medarbetarna och man har hittat jobb åt alla på andra enheter. De skärpta restriktionerna som trädde i kraft på restauranger för några veckor sedan har minskat behovet av arbetskraft både på restaurangen Rosso i Borgå och ABC-stationerna. Sari Stigman och Maria Sundstrand bytte till butiksjobb när jobbet tillfälligt minskade på den egna ABC-enheten. De valde ändå inte den närmaste enheten utan styrde kosan till Åland och närmare bestämt Jomala S-market och Varuboden City i Mariehamns centrum för att hjälpa till.

 

Nya upplevelser

I mitten av mars packade Sari Stigman från Lovisa och Maria Sundstrand som bor i Tenala sina väskor och åkte till Åland för att jobba. Planen är att hjälpa till där på Varuboden-Oslas enheter åtminstone i tre veckor. Sari jobbar normalt på Kungsvägens ABC i Lovisa och har över tio års erfarenhet av olika slags jobb inom handelsbranschen. Det var lätt att tacka ja till möjligheten som arbetsgivaren kom med. På samma gång får hon också bekanta sig med det egna handelslagets verksamhetsställen på Åland.

Jag fick höra om den här möjligheten av min chef och nappade genast på idén. Det är också bra med tanke på mitt eget jobb att nu och då besöka andra enheter och se hur jobbet görs där. På samma gång kan man ta med sig tips och fungerande arbetssätt till sitt eget arbete. Jag tycker också att det är trevligt att kunna hjälpa till där det behövs, när arbetsuppgifterna på den egna enheten minskat på grund av den rådande situationen. När jag jobbar här lär jag också känna mina arbetskompisar på Åland bättre, berättar Sari.

Marias hemmaenhet är Karis ABC och hon fick redan före jul chansen att åka till Åland när de behövde hjälp där. Då hade Maria tyvärr inte möjlighet att åka, och nu när hon fick en andra chans var hon genast redo att åka.

– Jag har alltid haft en liten förkärlek för Åland och har besökt stället många gånger tidigare. När man ännu utöver det här får möjligheten att jobba på nya enheter med nya arbetskompisar och får lära sig nytt, tvekade jag inte en sekund. Mina arbetsuppgifter på Karis ABC är mångsidiga och tack vare det hade jag säkerheten att resa hit och jobba med någotsånär bekanta uppgifter, säger Maria.

 

Språkbad och bekanta arbetsuppgifter från hemenheten

Varuboden-Osla är ett tvåspråkigt handelslag, där man uppskattar språkkunskaper och medarbetarna har möjlighet att få språktillägg. På enheterna talar man vid sidan av finska mest svenska. Både Sari och Maria använder också dagligen båda språken i sitt vanliga jobb. Nu när de jobbar på Åland är det svenska som gäller. Det här är speciellt enligt Sari, vars modersmål är finska, en alldeles ypperlig grej och förväntar sig att hon blir allt säkrare på att använda svenska under sin vistelse på Åland.

– Jag var kanske aningen nervös innan jag åkte för hur jag ska klara mig med mina språkkunskaper, men tog det hela mer som en positiv sak och ett sätt utveckla mig själv. Här kan jag åtminstone hela tiden öva på svenska i praktiken och det medför också att jag blir säkrare på språket. På samma gång ökar jag också mitt ordförråd. Nu efter att ha jobbat en vecka så har jag till min glädje fått märka att jag klarar mig alldeles utmärkt på svenska här, säger Sari glatt.

 

Att jobba i marketaffär är bekant från Saris och Marias egna jobb på ABC-stationernas marketar. På Åland har de under den gångna veckan plockat upp varuleveranser, fyllt på och ordnat hyllor, gräddat produkter till bake off-avdelningen och betjänat kunder i både kassan och vid sidan av andra sysslor. En sak som avviker sig från fastlandet är att varorna anländer till butikerna på Åland först efter klockan åtta på morgonen, när de på Saris och Marias enheter kommer redan på natten. Nykomlingarna har blivit väl emottagna när de anlände till ett alldeles nytt verksamhetsställe.

 

Fritid

På Åland finns det under normala förhållanden en hel del att se och göra på fritiden. På grund av coronan har Sari och Maria nu för det mesta njutit av att motionera ute och titta på de vackra omgivningarna. På programmet har de motionslöpning och fönstershopping. Tiden går fort när man jobbar. Tiden visar an hur länge de kommer att jobba på Åland.

Både Sari och Maria uppmuntrar andra att komma och bekanta sig med hur det är att jobba på enheterna på Åland.  Redan på några veckor hinner man få fina upplevelser och lär känna nya trevliga arbetskompisar.

– Det här har varit en helt utmärkt chans. Mänskorna har varit mycket vänliga och de har tagit emot oss med öppna armar. Allt som allt har det här varit en intressant och lärorik resa hittills, säger Sari och Maria med en mun.

 

 Fakta

På Åland har Varuboden-Osla tre enheter inom marketbranschen; S-market Jomala, S-market Godby och Varuboden City.

Handelslaget Varuboden-Oslas år 2020 förlöpte trots coronapandemin starkt driven av markethandeln. Försäljningen, 444 miljoner euro, var 3,4 procent högre än föregående år. Också det operativa resultatet förbättrades från föregående år och var 7,8 miljoner euro.  På handelslagets verksamhetsområde gjorde vi investeringar för 16,7 miljoner euro, det vill säga nästan lika mycket som året innan. Vi utbetalade Bonus och betalningssättsförmån sammanlagt närmare 9,3 miljoner euro, vilket är 0,7 miljoner euro mera än föregående år. I slutet av december hade handelslaget ca 70 000 ägarkunder.

Coronapandemin, som nådde Finland i mars 2020, orsakade utmaningar för affärsverksamheten, men Varuboden-Osla har klarat utmaningarna bra. Trots att en del av branscherna lidit av pandemin, höll markethandelns ökade försäljning handelslagets resultat uppe. Handelslaget Varuboden-Osla behövde inte heller permittera personalen. När coronarestriktionerna på våren drabbade ABC-stationerna och restaurangerna och behovet av arbetskraft  minskade, gjorde många av medarbetarna arbetsskift inom markethandeln, där alla hjälpande händer behövdes. Försäljningen inom markethandeln ökade med nästan tio procent jämfört med året innan.

– Vår personal har uppvisat en otrolig flexibilitet under pandemin, både när de rört sig mellan olika enheter och när de tagit emot arbetskamrater från andra enheter, konstaterar t.f. verkställande direktör Anne Schneider. Trots att situationen har varit tung, har personalen också tyckt om arrangemanget där de har fått bekanta sig med en annan bransch och lära sig nya saker. Vi tog också emot våra sommarjobbare med glädje och hade ett rekordartat antal sommarjobbare på våra enheter, det vill säga ca 450.

Under året har både medarbetarnas och kundernas trygghet och hälsa varit ytterst viktiga för vårt handelslag. Under våren har vi genomfört många olika åtgärder, allt från effektiverad hygien och städning till att ta i bruk olika slag av skyddsutrustning såsom skyddsvisir och plexiglas vid kassor. De genomförda åtgärderna har visat sig vara effektiva och personalens sjukfrånvaro minskade märkbart under våren jämfört med året innan.

– Vi ville i vårt handelslag tacka personalen som har varit flexibel och anpassat sig snabbt och också fäst allt mer uppmärksamhet vid säkerhetsfrågor, berättar t.f. verkställande direktör Anne Schneider. Därför betalade vi till hela personalen både en extra coronapeng i juli och en extra flexpeng i december. Summorna baserade sig på utförda arbetstimmar och för många av medarbetarna har de här i sin helhet motsvarat en extra månadslön.

Arbetsvälmående på toppnivå

Handelslagets arbetsvälmående tog ett rejält kliv framåt under det exceptionella året och nådde alla tiders högsta index 80,2, Utmärkt. Resultatet är 5,6 enheter bättre än föregående år och 12,3 enheter högre än medarbetares allmänna norm i Finland. Särskilt nöjda var medarbetarna med företagets belöningssystem, ett rejält och jämlikt bemötande och det effektiva beslutsfattandet. Dessutom har medarbetarna varit nöjda med arbetsgivarens satsningar på arbetsvälmående och de är villiga att rekommendera arbetsgivaren till sina vänner. Medarbetarna gav också företaget utmärkt betyg för hur har allting skötts under undantagstillståndet, 3,54 (skala 1–4).

 

Under året fick Varuboden-Osla också hedersomnämnande i tävlingen Ansvarsfullt sommarjobb för en ny slags rekrytering som utgår från de sökande och för en utmärkt jämlikhetsgärning – de som sökte sommarjobb fyllde i ansökan genom att svara på frågor i vår rekryteringsbot och alla sökande intervjuades personligen.

Flera nya verksamhetsställen

År 2020 gjorde Varuboden-Osla igen stora investeringar på hela sitt verksamhetsområde och de omfattande investeringarna fortsätter också i år. År 2020 öppnade vi två nya butiker: en Sale-butik i Gammelbacka i Borgå i maj och en S-market i Masaby i Kyrkslätt i september. I köpcentret Lundi i Borgå öppnades i mars en helt förnyad Sale-butik. I november öppnades i sin tur den likaså renoverade S-market Pojo.

Vi fortsätter att förnya vårt nätverk också i år: S-market Vårberga och Sale Huktis i Borgå och Sale Askola står näst i tur, och renoveringen av S-market Ingå har just blivit klar. Den omfattande renoveringen av S-market Ekenäs började sommaren 2020 och enheten med tillbyggnad blir klar i början av hösten 2021.

Också affären i norra Grankulla renoveras just nu till en Sale-affär, där betoningen ligger på att det ska vara snabbt och enkelt att handla. Det här syns också i sortimentet, där vi kommer att utöka bake off-produkterna och ta in mer hämtmat i sortimentet.

Planerna för Hangö S-market framskrider och målet är att planen ska vinna laga kraft redan i vår.  Vi följer också noggrant med planläggningssituationen för området Läpp i Raseborg.

Efterfrågan på att köpa mat på nätet har märkbart ökat under coronapandemin. År 2020 öppnade vi en webbutik i S-market Näse i Borgå, och under våren 2021 kommer vi också att utvidga webbutiken och öppna en i S-market Söderkulla i Sibbo. Dessutom kommer Varuboden Sale Grani att få ett utlämningsställe men själva produktplolckningen sker i Kyrkslätt Prisma. Också i S-market Ekenäs och S-market Lovisa kartlägger vi möjligheterna till en webbutik.

Sommaren 2020 öppnade vi en ABC-automatstation och en biltvätt i Ekenäs. Också i Söderkulla i Sibbo öppnade vi en biltvätt i slutet av året. I år har vi planer på en ABC-automatstation i Bastukärr i Sibbo.

Mål att vara koldioxidnegativa 2025

Hela S-gruppen har som mål att vara koldioxidnegativt 2025. Också Varuboden-Osla har förbundit sig till att minska miljöverkningarna från sin affärsverksamhet och att stöda ekologiskt hållbar verksamhet. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid de här aspekterna när vi renoverar och bygger nytt. Vi har exempelvis för tillfället solpaneler på sex av våra enheters tak. Nu i sommar har vi för avsikt att installera solpaneler också i S-market Ekenäs, ABC Kungsvägen och Prisma Kyrkslätt.

– S-gruppens gemensamma mission är “Tillsammans bygger vi en bättre plats att leva på”, konstaterar t.f. verkställande direktör Anne Schneider, och det vill vi göra tillsammans med invånarna på området. Ett enkelt sätt för var och en att delta i miljöarbetet är att ta i bruk S-mobil. Där kan man t.ex. enkelt följa med sitt eget klimatavtryck och hur inhemska ens inköp är. Av våra ägarkunder har redan var fjärde tagit i bruk S-mobil och det är vi mycket glada över.

– Vi ordnar igen i år kampanjen Det egna området till godo, där lokala organisationer och föreningar kan söka understöd för verksamhet som gynnar barns och ungas välmående. Ansökningstiden är i mars, så just nu är rätt ögonblick för att göra planer, säger Schneider.

En ny verkställande direktör på väg

Varuboden-Oslas tidigare verkställande direktör Hannu Krook blev vald till SOK:s koncernchef i början av 2021 och rekryteringen av en ny verkställande direktör är nu på slutrakan.

– Vi fick många bra ansökningar och är mycket tagna över att intresset för vårt handelslag var så stort, konstaterar Anne Schneider. Rekryteringsprocessen har varit mycket intensiv och vi kommer att kunna presentera vår nya verkställande direktör under första veckan i mars.

 

Tilläggsuppgifter:

Ekonomi: ekonomidirektör Laura Koistinen, laura.koistinen@sok.fi eller 010 765 9304

Personalärenden: t.f. verkställande direktör Anne Schneider, anne.schneider@sok.fi eller 010 762 6615

Byggprojekt: utvecklingsdirektör Jukka Pöyhönen, jukka.poyhonen@sok.fi eller 010 765 9302