Det egna området till godo


Vi ordnade redan för femte gången kampanjen Det egna området till godo och med donationerna vill vi stöda lokal allmännyttig verksamhet, som så många barn och unga på området har nytta av. Totalt 100 000 euro delades ut till 64 föreningar och samfund genom kampanjen Det egna området till godo. Årets tema var verksamhet som förebygger mobbning och förhindrar utslagning bland barn och unga. Donationssummorna varierar från 500 euro upp till 5000 euro.

Här kan du bekanta dig med videor på fjolårets donationsmottagare.