Det egna området till godo

Varuboden-Osla delar också i år ut 100 000 € till lokal verksamhet som främjar barns och ungas psykiska välmående och som förebygger utslagning och mobbning. Verksamheten ska riktas till barn och unga som är bosatta på handelslagets område. Bidrag kan inte sökas av politiska partier, kommuner, städer eller församlingar.

Ansökningstiden till det Egna området till godo är slut. Vi tackar för alla ansökningar. Vi publicerar donationsmottagarna 7.10 och delar ut donationerna i slutet av oktober. Vi tar skilt kontakt med alla donationsmottagare.   På videorna nedan ser du några av donationsmottagarna 2021 och vad de gjorde med donationen de fick.

Ansökningar och ytterligare information:

Telefon 010 762 6627

mån. –fre. kl.9-15 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

e-post vbo.tapahtumat@sok.fi

Donationsbelopp områdesvis

Här kan du bekanta dig med videor på fjolårets donationsmottagare.